A Magyar Állam több millió forintot követel vissza

Tárgyalás időpontja: 
2022. január 10., hétfő 13.00
Ügy tárgya: 
Jogalap nélküli gazdagodás visszatérítése iránti per
Ügyszám: 
8.P.20.520/2021
Tárgyalás helyszíne: 
Debreceni Járásbíróság, Debrecen, Arany János u. 25-31.
Tárgyaló: 
I. emelet/135-ös tárgyaló
Ügyszak: 
Polgári
Összegzés: 

A jogalap nélküli gazdagodás visszatérítése iránti perben a Magyar Állam a felperes, míg B. F. az alperes. A korábbi fizetési meghagyással szemben az alperes ellentmondást terjesztett elő. A perré alakult eljárásban a felperes keresetet tartalmazó iratot nyújtott be, melyben kártalanítás visszafizetése jogcímen 20.000. 000 forint és annak 2018. szeptember 14. napjától járó Ptk. szerinti késedelmi kamata megfizetésére kérte kötelezni az alperest.

Az ügy elsőfokú elbírálására a Kúria a Debreceni Járásbíróságot jelölte ki.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

 

Perfelvételi tárgyalás.

A bíróság épületében, így a tárgyalóteremben is szájat és orrot takaró maszk használata és a személyek közötti 2 méteres védőtávolság betartása kötelező.

Ennek figyelembe vételével az eljáró tanács elnöke az eljárási cselekmény megkezdését megelőzően szükség esetén meghatározza, hogy a tárgyalóteremben egyszerre hány fő (hallgatóság)tartózkodhat. A tanács elnöke a járványügyi szabályokra tekintettel a tárgyalás lefolytatására vonatkozóan egyedi szabályokat is megállapíthat. A tárgyalótermi protokoll betartása érdekében a médiatartalom-szolgáltatók munkatársainak létszáma korlátozható.

Amennyiben a tárgyalótermi protokoll nem tartható be, a tanács elnöke a nyilvánosságot, a sajtót a törvényszék sajtószóvivőjén keresztül tájékoztatja. 

Kérjük a médiatartalom-szolgáltatók munkatársait, hogy jelenléti szándékukat előzetesen regisztrálni szíveskedjenek a Debreceni Törvényszék Sajtóosztályának munkatársainál. A részvételi szándékot legkésőbb az eljárási cselekményt megelőző napon 16 óráig szíveskedjenek jelezni emailben a dobod@birosag.hu -n.  A regisztráció hiánya esetén a médiatartalom-szolgáltató munkatársa az épületbe nem léphet be!

A Debreceni Járásbíróság első emeleti tárgyalójának befogadóképessége – figyelemmel a tárgyalótermi protokoll szabályaira – korlátozott. Azon médiatartalom-szolgáltatók munkatársait, akik a korlátozott befogadóképesség miatt nem lehetnek jelen, őket a perfelvételi tárgyaláson történtekről a Debreceni Törvényszék sajtószóvivője fogja tájékoztatni.

Eljáró bíróság: