A vád szerint gondatlanság miatt pusztult el többezer tő védett növény

Tárgyalás időpontja: 
2021. február 18., csütörtök 10.00
Ügy tárgya: 
Természetkárosítás vétsége
Ügyszám: 
B. 3/2021.
Tárgyalás helyszíne: 
Berettyóújfalu, Kossuth utca 33.
Tárgyaló: 
3-as tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Előkészítő ülést tart a Berettyóújfalui Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, akivel szemben gondatlanságból elkövetett természetkárosítás vétsége miatt emelt vádat az ügyészség.

A vádirat szerint a férfi 2019 április-május hónapban egy berettyóújfalui cég vezető állású beosztottjaként azt az utasítást adta a Kft. traktoros dolgozóinak, hogy a szarvasmarhatelepen, az egyik tárolóban felhalmozott trágyát vigyék ki Berettyóújfalu határába, a Csókási dűlőre. A hely egy legelő művelési ágú terület, ahol nagyobb kiterjedésű védett sziki kocsord növényállomány volt. A terület a Kft. tulajdonában áll, 2007-től Natura 2000 besorolást kapott. A Hortobágyi Nemzeti Park természetvédelmi őrei 2019. június 7-én észlelték a sziki kocsord-állomány területén a jogellenes trágyalerakást, majd a Debreceni Járási Hivatal határozata kötelezte a céget, hogy a trágyát 2019. október 15-éig szállítsa el, valamint figyelmeztetésben is részesítette. A vád szerint a hivatal előírta azt is, hogy 3 évig gyommentesen kell tartani az elszállított trágyacsomó helyét évente két tisztító kaszálással. A trágyát 2019 augusztusában elszállították, majd ezt követően augusztus végén, szeptember elején a vádlott utasította az egyik alkalmazottat, hogy a területet tárcsázza fel. A vádlott ezzel megsértette a természet védelmére vonatkozó jogszabály egyik rendelkezését.

Az élővilág-védelmi, táj- és környezetvédelmi igazságügyi szakértő helyszíni vizsgálata alapján elkészített véleménye szerint a sziki kocsord állomány a trágya lerakása és az azt követő talajforgatás, tárcsázás következtében nem csak károsodott, hanem meg is semmisült, elpusztult. Az okozott kár eszmei értéke a minimum 12.663 tő elpusztult sziki kocsord után 63.315.000 forint - fogalmaz a vád. A sziki kocsord védett növény, mely a fokozottan védett nagy szikibagolylepke tápnövénye.

Natura 2000 területen egy kormányrendelet értelmében trágya kiszórása tilos, az úgynevezett tárcsázás pedig természetvédelmi hatósági engedély nélkül gyepfeltörésnek minősül.

Az ügyészség szerint a vádlott a cselekménye lehetséges következményeit azért nem látta előre, mert a tőle elvárható figyelmet és körültekintést elmulasztotta, pedig az adott területen már évek óta megtalálható volt ez a védett növény.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

Előkészítő ülés.

A bíróság épületében, így a tárgyalóteremben is saját, szájat és orrot takaró maszk, a személyek közötti 2 méteres védőtávolság betartása és a kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező. Kérjük a járványügyi szabályok maradéktalan betartását!

A Debreceni Törvényszék bírósági épületeiben tartózkodás rendjéről szóló 2020.EI.II.B.17/257. számú szabályzat értelmében a tárgyalóteremben jelenlévőknek egymástól 2 méter távolságban kell lenniük. Ennek figyelembe vételével az eljáró tanács elnöke az eljárási cselekmény megkezdését megelőzően szükség esetén meghatározza, hogy a tárgyalóteremben egyszerre hány fő (hallgatóság)tartózkodhat. A tanács elnöke a járványügyi szabályokra tekintettel a tárgyalás lefolytatására vonatkozóan egyedi szabályokat is megállapíthat. A tárgyalótermi protokoll betartása érdekében a médiatartalom-szolgáltatók munkatársainak létszáma korlátozható.

Amennyiben a tárgyalótermi protokoll nem tartható be, a tanács elnöke a nyilvánosságot, a sajtót a törvényszék sajtószóvivőjén keresztül tájékoztatja. 

Kérjük a médiatartalom-szolgáltatók munkatársait, hogy jelenléti szándékukat előzetesen regisztrálni szíveskedjenek a Debreceni Törvényszék Sajtóosztályának munkatársainál. A részvételi szándékot legkésőbb az eljárási cselekményt megelőző napon 16 óráig szíveskedjenek jelezni emailben a dobod@debrecenit.birosag.hu -n vagy a 30/748-3847 telefonszámon.  A regisztráció hiánya esetén a médiatartalom-szolgáltató munkatársa az épületbe nem léphet be!