A vád szerint visszaélt hivatali helyzetével

Tárgyalás időpontja: 
2021. február 12., péntek 09.00
Ügy tárgya: 
Hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette
Ügyszám: 
B. 143/2020.
Tárgyalás helyszíne: 
Debrecen, Simonffy u. 10.
Tárgyaló: 
I. emelet/123-as tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Tárgyalást tart a Debreceni Törvényszék annak a négy vádlottnak az ügyében, akikkel szemben az előnyért hivatali helyzetével egyébként visszaélve, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat az ügyészség.

A vádirat szerint az elsőrendű vádlott 2016 áprilisától az Országos Atomenergia Hivatal Hajdú-Bihar megyei állományában kormánytisztviselőként dolgozott, mint nukleáris biztonsági és biztosítéki feladatkörrel rendelkező felügyelő, így hivatalos személynek minősült.

Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén kizárólag az elsőrendű vádlotthoz tartoztak azon feladatok, mint az összetett ellenőrzések végzése a sugárvédelem, fizikai védelem, radioaktív anyagok nyilvántartása terén, illetve a nukleáris anyagok biztosítéki felügyelete hatósági területeken.

Az Országos Atomenergia Hivatal a munkavállalók és a lakosság sugárvédelme érdekében az atomenergia alkalmazóinak tevékenységét, az általuk alkalmazott radioaktív anyagok és berendezések állapotát rendszeresen ellenőrzi. Az elsőrendű vádlott időközi ellenőrzései kapcsán szerzett tudomást az engedélyköteles eljárások szükségességéről, amely során sugárvédelmi szakértő bevonása, megbízása kötelező.

A vádirat szerint az elsőrendű vádlott tisztában volt azzal, hogy a másod-, harmad- és negyedrendű vádlottak sugárvédelmi szakértői tevékenységet folytatnak, továbbá azzal, hogy az ellenőrzöttek irányába a szakértő kiválasztásában hatósági felügyelőként hatalmi befolyással rendelkezik. Ezen helyzetét kihasználva külön-külön megállapodott társaival, hogy hatósági eljárásai során őket ajánlja ki szakértőként. A másod-, harmad- és negyedrendű vádlottak az ellenőrzöttek által kifizetett megbízási díjból különböző nagyságrendű összegeket visszajuttattak elsőrendű vádlott részére. Valamennyi vádlottat a rendszeres haszonszerzés motiválta, tevékenységük jogtalan jellegével tisztában voltak.

Módszere szerint az elsőrendű vádlott a folyamatban lévő hatósági eljárásokban felhívta az ellenőrzöttek figyelmét az engedélyezési eljárás szükségességére és sugárvédelmi szakértőként a megállapodásban résztvevő társait ajánlotta. Egyes esetekben utalt az eljárás sikertelenségére vagy elhúzódásának lehetőségére is, ha nem az általa ajánlott sugárvédelmi szakértőket veszik igénybe az ellenőrzöttek.

Az ügyészség szerint olyan is előfordult, hogy az ellenőrzöttek arról tájékoztatták az elsőrendű vádlottat, hogy egy másik sugárvédelmi szakértőt kívánnak megbízni. Ilyenkor elsőrendű vádlott azt a szakértőt becsmérelte, szakmai hozzáértését megkérdőjelezte, megbízása esetére pedig az engedély meg nem adását helyezte kilátásba. Több ellenőrzött az elsőrendű vádlott burkolt vagy nyilvánvaló fenyegetése hatására döntött arról, hogy az engedélyt megadása érdekében megbízza a vádlott által ajánlott szakértőket. Az elsőrendű vádlott hangsúlyozta a sugárvédelmi ellenőrzéshez kapcsolódó hatósági eljárásokban betöltött megkerülhetetlen szerepét és azt, hogy a pozitív döntés tőle és a jóindulatától függ. Az ellenőrzöttek tisztában voltak a vádlott által is tudatosított kiszolgáltatott helyzetükkel és azzal, hogy a nőnek döntő szerepe van abban, hogy a hatósági engedélyes gépeik, mint például a fogorvosi és orvosi röntgen, csomagvizsgáló, élelmiszervizsgáló gép működtetése, munkájuk, így a megélhetésük is az elsőrendű vádlottól függ. Az elsőrendű vádlott a régióban kizárólagosan végezte a tevékenység megkezdését megelőző típusú ellenőrzést, így tudomással bírt a kiajánlásai alapján létrejött szakértői megbízásokról és rendszeresen számon kérte társait a megbízásaik után „neki járó” pénzösszegek kifizetése miatt – fogalmaz a vád.   

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

Ítélethirdetés várható.

A bíróság épületében, így a tárgyalóteremben is saját, szájat és orrot takaró maszk, a személyek közötti 2 méteres védőtávolság betartása és a kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező. Kérjük a járványügyi szabályok maradéktalan betartását!

A Debreceni Törvényszék bírósági épületeiben tartózkodás rendjéről szóló 2020.EI.II.B.17/257. számú szabályzat értelmében a tárgyalóteremben jelenlévőknek egymástól 2 méter távolságban kell lenniük. Ennek figyelembevételével az eljáró tanács elnöke az eljárási cselekmény megkezdését megelőzően szükség esetén meghatározza, hogy a tárgyalóteremben egyszerre hány fő (hallgatóság)tartózkodhat. A tanács elnöke a járványügyi szabályokra tekintettel a tárgyalás lefolytatására vonatkozóan egyedi szabályokat is megállapíthat. A tárgyalótermi protokoll betartása érdekében a médiatartalom-szolgáltatók munkatársainak létszáma korlátozható.

Amennyiben a tárgyalótermi protokoll nem tartható be, a tanács elnöke a nyilvánosságot, a sajtót a törvényszék sajtószóvivőjén keresztül tájékoztatja. 

Kérjük a médiatartalom-szolgáltatók munkatársait, hogy jelenléti szándékukat előzetesen regisztrálni szíveskedjenek a Debreceni Törvényszék Sajtóosztályának munkatársainál. A részvételi szándékot legkésőbb az eljárási cselekményt megelőző napon 16 óráig szíveskedjenek jelezni emailben a dobod@debrecenit.birosag.hu -n vagy a 30/748-3847 telefonszámon.  A regisztráció hiánya esetén a médiatartalom-szolgáltató munkatársa az épületbe nem léphet be!

Eljáró bíróság: