Természetkárosítás bűntette - ítélethirdetés

Tárgyalás időpontja: 
2017. október 30., hétfő 10.00
Ügy tárgya: 
Védett természeti terület jelentős károsodását okozó természetkárosítás bűntette és más bűncselekmény
Ügyszám: 
B. 964/2016.
Tárgyalás helyszíne: 
Debrecen, Arany J. u. 25-31.
Tárgyaló: 
Fszt. 15.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A Debreceni Járási Ügyészség vádirata szerint Dr. G. Ernő még 1999-ben vásárolt meg három kokadi földterületet a Kék-Kálló völgyében. A 30 hektár kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területként a NATURA 2000 hálózat része. A területek a minisztérium tájékoztató listájában védett lápként szerepelnek. A kezelő a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága (HNPI), az illetékes természetvédelmi hatóság pedig a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség.

A vádirat szerint Dr. G. Ernő az érintett területekre korábban már próbált erdőt telepíteni, de ehhez nem kapta meg a HNPI hozzájárulását. Az ügyészség kitér arra is, hogy a vádlottnak pontosan ismernie kellett a védettséggel együtt járó szabályokat, hiszen 2011-ben, egy területbejáráson is felvilágosította őt a HNPI természetvédelmi őrszolgálatának tagja.

A vádiratban az áll, hogy a vádlott elhatározta: ingatlanjain legeltetésre alkalmas gyepet alakít ki. Dr. G. Ernő 2012 októberében interneten bejelentette a HNPI-nek, hogy a háromból két területén kaszálást fog végezni. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságának Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztályához 2012 decemberében pedig azzal fordult, hogy fakitermelést fog végezni. A hivatal két területre megadta az engedélyt, azzal a kikötéssel, hogy meg kell várnia a vegetációs időszak végét. A harmadik földterület egy részére azonban - egy ott lévő erdőterületre - nem kapott hozzájárulást.

A természet védelméről szóló törvény értelmében a vádlott a természetvédelmi hatóság engedélye alapján végezhetett volna bármilyen tevékenységet. Ez vonatkozott volna a gyep feltörésére, felújítására, vagy a fa kivágására, telepítésére is. A vád leszögezi: a HNPI-hez és a kormányhivatalhoz tett bejelentés nem pótolta a hatóság engedélyét, „amiről a vádlott is tudomással bírt”. Az ügyészség hozzáteszi: a fakitermelés engedélyezésekor a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek nem volt tudomása arról, hogy az érintett területek „ex lege” védettséget élveznek és országos jelentőségű védett természeti területek. Erről a vádlott a kormányhivatalt sem tájékoztatta.

A munkálatok 2013 januárja és márciusa között zajlottak. Két hónap alatt csaknem 10 hektárt daráltak le nagy teljesítményű erdészeti szártépővel. A károkozó magatartást a HNPI természetvédelmi őrszolgálatának tagja vette észre, 2013 márciusában egy területbejáráson. A Kék-Kálló völgyében honos rekettyefűz a fokozottan védett keleti lápibagoly lepke élőhelye. A vád szerint igazolhatóan 54 egyed pusztult el, az okozott kár 13 és fél millió forint. Az eredeti vádban az állt, hogy a lepkék mellett 200 tő mocsári békaliliom, két rostostövű sás és 16 tő békakonty veszett oda, mellyel további 1,2 millió forint rongálási kár keletkezett. Ezt módosította időközben az ügyészség, a vádhatóság szerint a lepkék mellett egy zsombék rostostövű sás semmisült meg.

A 9,6 hektárnyi terület azonban nagy valószínűséggel helyreállítható.

A vádirat tartalmazza azt is, hogy a cserjeirtás és fakivágás miatt a hatóság fél millió forint természetvédelmi bírságot szabott ki, amit másodfokon 1 millió 250 ezer forintra emeltek. A gazdát emellett eltiltotta a károsító tevékenységtől és kötelezte a területek helyreállítására.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

Ítélethirdetés

Eljáró bíróság: