Újszentmargitai perújítás:id. és ifj. B.Ferenc

Tárgyalás időpontja: 
2017. május 23., kedd 08.30
Ügy tárgya: 
Emberölés bűntette
Ügyszám: 
B.591/2013.
Tárgyalás helyszíne: 
4025 Debrecen, Széchenyi u.9.
Tárgyaló: 
I/123.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A Debreceni Ítélőtáblánál a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség indítványozta a perújítást. A vádhatóság szerint „új és perdöntő bizonyítékokat” sikerült beszerezni a perújítási nyomozás során. A táblabíróság szeptemberben alaposnak találta az indítványt, így megismételt eljárásra kötelezte a törvényszéket. A Debreceni Ítélőtábla indoklásában kiemelte, a bíróságnak most azt kell megállapítania, hogy mennyire helyállóak a beszerzett új bizonyítékok és megdőlhet-e az a korábbi álláspont, miszerint nem bizonyítható, hogy id. és ifj. B. Ferenc követte el a bűncselekményt.

Mint ismert, a bűncselekmény még 1999 márciusában történt Újszentmargitán. A sértettre álmából felriasztva támadtak rá és – a vád szerint betonvassal - olyan brutálisan bántalmazták, hogy életét vesztette. Másnap egy arra járó vette észre az udvaron fekvő férfit, orvost azonban már hiába hívott hozzá. A férfi lakóházáról egy 3.000 forint értékű tetőantenna tűnt el.

A perújítási nyomozás során új tanúk és szakértők kerültek képbe, új tárgyi bizonyíték került elő, illetve titkos adatszerzés útján is jutott új információ a nyomozóhatóság birtokába. A Debreceni Törvényszéknek most ezeket az okirati – szakértői és személyi bizonyítékokat kell górcső alá vennie.

Az ügy kronológiája röviden:

1999. március 4.

Emberölés Újszentmargitán

2000. április

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség vádiratot nyújtott be id. és ifj. B. Ferenc ellen társtettesként, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette miatt a Debreceni Törvényszékre. Az ügyben a III.r. vádlott id. B. Ferenc felesége, a IV.r. ifj. B. Ferenc élettársa, őket bűnpártolással vádolta meg az ügyészség.

2002. március

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság kihirdeti elsőfokú ítéletét:

I.r. id. B. Ferenc és II.r. ifj. B. Ferenc bűnös társtettesként, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettében; III.r. B. Ferencné és IV.r. Á. Erika bűnös emberöléssel kapcsolatban elkövetett bűnpártolás bűntettében. A büntetések: I.r. 15 év fegyház, II.r. 13 év fegyház, III.r. 10 hónap börtön 2 évre felfüggesztve, IV.r. 6 hónap börtön 2 évre felfüggesztve.

2003. szeptember

A Szegedi Ítélőtábla másodfokú végzése: hatályon kívül helyezte az elsőfokú ítéletet és új eljárás lefolytatására utasította az elsőfokú bíróságot.

2005. január

Id. és ifj. B. Ferenc előzetes fogvatartásból házi őrizetbe kerül. A későbbi (2006) keresetlevél szerint Id. B. Ferenc 2127 napot, ifj. B. Ferenc 2138 napot töltött előzetesben.

2005. július

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság a megismételt elsőfokú eljárásban meghozta ítéletét, bizonyítottság hiányában felmentette id. és ifj. B. Ferencet a társtettesként, nyereségvágyból elkövetett emberölés, a III. és IV.r. vádlottat pedig a bűnpártolás vádja alól.

2006. április

A Debreceni Ítélőtábla másodfokú végzése: helybenhagyta a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság felmentő határozatát.

2006. június

Id. és ifj. B. Ferenc polgári pert indított a Magyar Állam ellen. Keresetlevelükben kártalanítás címén 50-50 millió forintról nyilatkoztak. Az indokok többek között: az emberi méltóság és a jó hírnév sérelme, lelki megpróbáltatások, elmaradt jövedelem.

2007. január/február

A felek megegyeztek a kártalanításról, a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság végzésben rögzítette a megállapodást, miszerint id. B. Ferenc 20 millió, ifj. B. Ferenc 25 millió forint kártalanítást kaphat.

2012. március

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség perújítási nyomozást rendelt el az ügyben, amelyet a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság folytatott le.

2013. július

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség perújítási indítványt nyújtott be a Debreceni Ítélőtáblára.

2013. szeptember

A Debreceni Ítélőtábla elrendelte a perújítást és a Debreceni Törvényszéket jelölte ki az eljárás lefolytatására.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

Tárgyalás - perbeszéd

Eljáró bíróság: