Hűtlen kezelés bűnsegédként

Tárgyalás időpontja: 
2017. március 21., kedd 13.00
Ügy tárgya: 
Bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette
Ügyszám: 
B. 425/2014.
Tárgyalás helyszíne: 
Berettyóújfalu, Kossuth u. 33.
Tárgyaló: 
1. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Előzmények: A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának Gazdaságvédelmi Osztálya jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt indított eljárást. A Berettyóújfalui Járási Ügyészség vádirata szerint a vádlott a néhai A.S. által elkövetett bűncselekményhez nyújtott segítséget. A.S. 2006-2010 között Püspökladány polgármestere volt, illetve 2008-tól országgyűlési képviselő. A város képviselőtestülete felhatalmazta arra, hogy több pályázat felelőse legyen.

A vádirat szerint A.S. 2008. március 3-án kötött vállalkozási szerződést a K. Zrt-vel, amelyet az ügyvezető felhatalmazása alapján a vádlott írt alá. A szerződés szerint 5 000 000 Ft + áfa megbízási díj fejében, 2008. március 14-i teljesítési határidővel a Püspökladányi Gyógyfürdő III. fejlesztési üteméhez kapcsolódóan előzetes megvalósíthatósági tanulmányt kellett a cégnek elkészítenie. A.S. 2008. március 14-én kiállította a teljesítési igazolást, a K. Zrt. 2008 szeptember 15-én számlázott az önkormányzat részére, szeptember 22-én elkészült a érvényesítési nyomtatvány, a polgármester aláírta a kifizetéshez szükséges utalványt és még aznap a hivatal át is utalta a bruttó 6 000 000 forintot. A vádirat azt tartalmazza, hogy a tanulmányt valójában az önkormányzat két dolgozója készítette el, már a vállalkozási szerződés aláírását megelőzően. A K. Zrt. számára a tanulmány elkészítése a „másolási feladatokon túl semmiféle többletmunkát nem jelentett”, a két tanulmány tartalma szinte teljesen megegyezik, olyannyira, hogy a tanulmány keltezése korábbi, mint a tanulmányt megrendelő szerződés dátuma.

Egy másik vádpont egy másik vállalkozási szerződés részleteit taglalja, amelyet 2008. március 4-én kötött az önkormányzat képviseletében A.S. a K. Zrt-t képviselő vádlottal. Ebben az engedélyezési szintű tervekhez kapcsolódó tanulmány elkészítése volt a feladat (szintén a gyógyfürdő pályázatával összefüggésben), a teljesítési határidő március 14., a megbízás díja pedig 5 600 000 Ft + áfa. A teljesítést 2008. március 14-i dátummal A.S. igazolta, a cég a számlát szeptemberben benyújtotta, A.S. utalványozóként szeptember 22-én aláírta és még aznap elutalták a bruttó 6 720 000 forintot. A vádirat szerint ez a tanulmány egy 2004-es engedélyes terv, valamint az önkormányzati dolgozók által megírt megvalósítási tanulmány egyes részeinek szó szerinti másolása. A K. Zrt. nevével fémjelzett tanulmány az átmásolt szöveg megszerkesztésén, fényképek elhelyezésén, a fedőlap készítésén és az oldalak összefűzésén túl érdemi munkát nem igényelt – áll a vádiratban.

A vádirat még további hét szerződést említ meg, ebből hat projekt menedzseri feladatok ellátására, egy pedig tanácsadásra jött létre, 2008-ban. A szerződések összességében bruttó 8 millió forint megbízási díjra vonatkoznak. Két projektmenedzseri szerződés (987.747 Ft) ellenértékét az önkormányzat 2008 decemberében kifizette ugyan, 2009-ben azonban visszafizettették a K. Zrt-vel. A másik öt szerződés  esetében ugyan A.S. igazolta a teljesítést és a cég is benyújtotta a számlákat, az önkormányzat azonban nem teljesítette a kifizetést, és a cég végül sztornózta a számlát. A vádirat szerint ezekben az esetekben közös vonás, hogy a cég a valóságban nem végzett menedzsment vagy tanácsadói tevékenységet. Az egyik projekt kapcsán például 2009 márciusában a VÁTI Kht. (mint közreműködő szervezet) tartott helyszíni szemlét, a jegyzőkönyv szerint a kapcsolatot az önkormányzat dolgozói tartották, a projektdokumentáció a K. Zrt. közreműködésére vonatkozóan nem tartalmaz semmiféle dokumentációt – áll a vádiratban.

A vádhatóság leszögezi: néhai A.S. annak ellenére állította ki a teljesítési igazolásokat és teljesítési jegyzőkönyveket, és úgy adott utasítást a számlák kiegyenlítésére, hogy tudta, nincs mögöttük valós teljesítés. Polgármesterként a vád szerint ezzel megszegte vagyonkezelési kötelezettségét. A vádlott pedig úgy állította ki és nyújtotta be a számlákat, hogy tisztában volt azzal: valódi munkavégzés nem volt mögöttük, így nem is tarthatott jogosan igényt a díjazásra.

A vádirat összegzése szerint A.S. 13 707 747 Ft vagyoni kárt okozott a Püspökladányi Önkormányzatnak, amelyből utólag 987 747 Ft térült meg. A kiállított, de végül nem kifizetett számlákkal pedig ezen felül 6 969 894 Ft vagyoni hátrányt kívánt okozni, a károkozás azonban ez esetekben elmaradt.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

Bizonyítási eljárás - tanúkihallgatások