Bűnpártolás újra másodfokon

Tárgyalás időpontja: 
2017. február 2., csütörtök 10.00
Ügy tárgya: 
Hivatalos személy által elkövetett bűnpártolás
Ügyszám: 
Bf. 77/2016.
Tárgyalás helyszíne: 
Debrecen, Széchenyi u. 9.
Tárgyaló: 
I/122.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

2014. június 6-án első fokon a Debreceni Járásbíróság hivatalos személy által elkövetett bűnpártolás bűntette miatt 540 ezer forint pénzbüntetésre ítélte Tóth Józsefet, aki 2005-ben a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodásáért felelős alelnökeként és az M3-as Kht. felügyelőbizottsági tagjaként részt vett az M3-as Kht. közmunka programjában fellelt törvénytelenségek elkendőzésében. A társaságnál a könyvvizsgáló tárta fel, hogy a közmunkaprogramban pénzügyi hiány keletkezett.

Az első fokon eljáró bíróság ítélete szerint egyértelmű, hogy Tóth József hivatalos személyként járt el, mint ahogyan az is, hogy a kht-nál felmerült pénzügyi szabálytalanságok feltárására szóban megbízást kapott a közgyűlés elnökétől. Az indoklás kitért arra is, Tóth József tudta, hogy bűncselekmény történt, mégsem tett feljelentést, sőt kifejezetten a bűncselekményekről az elnököt sem tájékoztatta. Azzal pedig, hogy utasítást adott a pénzügyi szabálytalanságok „megoldására”, a büntetőeljárás meghiúsítására törekedett. A megbeszélésen titokban készült hangfelvételt bizonyítékként törvényesen lehetett felhasználni, manipulációra utaló nyomokat a szakértő nem talált.

 

A vádlott és védője felmentésért fellebbezett, így az eljárás másodfokon folytatódott. A Debreceni Törvényszék 2015. június 17-én hirdetett ítéletet. A másodfokú tanács eljárásjogi hiba miatt hatályon kívül helyezte az elsőfokú ítéletet, és megszüntette az eljárást a vádlottal szemben. A Debreceni Törvényszék ugyanis megállapította: a nyomozó hatóság nem kérte Tóth József mentelmi jogának felfüggesztését, így 2005 és 2010 között az ügy elévült. A döntést a vádlott és védője tudomásul vette, az ügyész fellebbezett.

 

A Debreceni Ítélőtábla harmadfokon 2016. január 27-én hatályon kívül helyezte a Debreceni Törvényszék ítéletét és új eljárásra kötelezte a másodfokú bíróságot. A táblabíróság szerint ugyanis 2005 februárjában valóban megkezdődött az öt éves elévülési időszak, ez azonban 2007 decemberében félbeszakadt, amikor az ügyészség nyomozást rendelt el az ügyben. 2010 augusztusában a vádlottat gyanúsítottként hallgatták ki, így újrakezdődött az elévülés időtartama. A Debreceni Ítélőtábla tanácsa szerint tehát függetlenül attól, hogy a bűncselekmény megvalósult-e vagy nem, a vád tárgyává tett cselekmény nem évült el. 

 

Az ügy háttere:

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2003. júliusában hozta létre az M3-as Kht-t. P. Barnabás ügyintéző titkár munkakörben dolgozott, ill. az ügyvezető betegállománya idején ő látta el az ügyvezetői feladatokat. B. Péter projektvezetőként tevékenykedett a társaságnál. 

Tóth József vádlott a cselekmény időpontjában a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés gazdálkodásért és gazdaságpolitikai tevékenységért felelős alelnöke, ill. az M3-as Kht. Felügyelő Bizottságának tagja volt.

Az M3-as Kht-nál pénzügyi szabálytalanságok merültek fel, amelyről a közgyűlés elnöke, Dr. Juhászné Lévai Katalin is tudomást szerzett és megbízta Tóth Józsefet, hogy vizsgálja ki a felmerült problémákat. A kht. könyvvizsgálója feljegyzést készített a szabálytalanságokról. Tóth József 2005. február 9. és 15-ére értekezletet hívott össze, amelyen részt vett B. Péter, P. Barnabás és egy ideig az alelnöki titkárságvezető. Mindkét értekezleten Tóth József rosszallását fejezte ki a szabálytalanságok, jogosulatlan kifizetések miatt, de többször jelezte, hogy az ott elhangzottakat szűk körben szeretné tartani és a botrány elkerülése érdekében semmilyen eljárást nem kezdeményez. Tóth József az értekezleten szerzett tudomást arról, hogy B. Péter és P. Barnabás az ismeretlen okból keletkezett hiányt miként próbálták eltüntetni: 

- 4 alkalmazott 2004. december és 2005. januári fizetését megemelték, a 684.760 Ft különbözetet azonban az érintettek nem vették fel, hanem a pénzt támogatásként befizették a kht. számlájára. 

- a 4 alkalmazottnak saját gépjármű használatot engedélyeztek, fiktív gépjármű útvonal nyilvántartás szerint 984.995 Ft jogosulatlan költségtérítést a kiadási pénztárbizonylat szerint P. Barnabás aláírásával kifizettek, de ezt az összeget az érintettek nem vették át.

A két összeggel az M3-as Kht. közmunkaprogramja során felmerült hiány egy részét pótolták.

A 2005. február 15-én tartott értekezleten Tóth József a könyvvizsgáló segítségével megbeszélte az érintettekkel a törvényesség látszatának érdekében felvetett megoldási javaslatokat. A megbeszélésekről P. Barnabás hangfelvételt készített. Másnap a hangfelvétel másolatával és egyéb okirati bizonyítékokkal feljelentést tett a Nyíregyházi Rendőrkapitányságon.

Tóth József 2005. február 24-én feljegyzést készített a megyei közgyűlés elnökének, amelyhez csatolta a könyvvizsgálói jelentést is. Azt kérte az elnöktől, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket és kezdeményezzen eljárást az M3-as Kht. Közmunkaprogramjában résztvevő vezetőkkel szemben. A vádirat szerint azonban Tóth József a két értekezleten a cégvezetők által feltárt és beismert bűncselekményekről konkrétan nem tájékoztatta Juhászné Lévai Katalint és törvényi kötelezettsége ellenére feljelentést sem tett a tudomására jutott bűncselekmények miatt. Tóth József számára nyilvánvaló volt, hogy bűncselekmény történt és erről, mint hivatalos személy szerzett tudomást. A megoldási javaslatok kidolgozására utasítás és a tevékeny részvétel alkalmas volt a büntetőeljárás sikerének meghiúsítására.

P. Barnabás feljelentése nyomán P. Barnabást és B. Pétert 2010-ben, illetve 2012-ben jogerősen elítélték ugyanezzel az esettel összefüggésben sikkasztás bűntette és magánokirathamisítás vétsége miatt. Mindketten pénzbüntetést kaptak.

A pénzbüntetés - többek között a megrováshoz, próbára bocsátáshoz, közérdekű munkához hasonlóan - nem kerül bele az erkölcsi bizonyítványba és az illető nem számít büntetett előéletűnek. Az érintettek a jogerős döntéssel automatikusan mentesülnek a hátrányos jogkövetkezmény alól.  

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

Határozathirdetés

Eljáró bíróság: