Parókás rablók Debrecen belvárosában

Tárgyalás időpontja: 
2015. október 22., csütörtök 08.30
Ügy tárgya: 
Felfegyverkezve, bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntette
Ügyszám: 
470/2015.
Tárgyalás helyszíne: 
4025 Debrecen, Széchenyi u.9.
Tárgyaló: 
I/120.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Nyilvános ülés

A Debreceni Járásbíróság 2015. július 6-án I. r Sz. Sándor és II. r. Sz. Sándorné vádlottat bűnösnek mondta ki 2 rendbeli, felfegyverkezve, bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntettében, melyet társtettesként követtek el, valamint 1 rendbeli aljas indokból elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntettében, melyet a II. r. vádlott bűnsegédként követett el. A bíróság az I. r. vádlottra halmazati büntetésül 9 év 6 hónap, míg a II. r. vádlottra szintén halmazati büntetésül 9 év 2 hónap szabadságvesztés büntetést szabott ki, mely büntetés végrehajtását fegyház fokozatban rendelte el. Mindkét vádlottat 10 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától is. Egyebekben a bíróság kártérítés megfizetésére is kötelezte a vádlottakat.

A járásbíróság a lefolytatott bizonyítási eljárást követően megállapított ítéleti tényállása szerint a vádlottak 2014 tavaszára nehéz anyagi körülmények közé kerültek. Az I.r. vádlott feladta állását, majd más kiutat nem találva elhatározta, hogy idősek lakásába bejutva tulajdonítanak el értékeket. Terveibe feleségét avatta be, aki férje segítségére volt. Sz. Sándor a telefonkönyvből, valamint az internetről listát készített, és sorra felhívta a számokat, azért hogy kiderítse: a telefonszámok tulajdonosai egyedül élő idős, egészséges emberek-e. A nyíregyházi piacon többféle parókát is vásárolt, és szakállt is növesztett.

2014. május 16-án az I.r vádlott felhívta a 84 éves B.T.-t azzal, hogy egy gyógyszergyár munkatársa és egy kérdőív kitöltése után az idős asszony ajándékcsomagot nyert, amit hamarosan átadnának neki. Még aznap délelőtt megjelentek a sértett lakásán, aki be is engedte őket. A konyhában tartózkodva, rövid beszélgetést követően az I.r. vádlott vállánál fogva leültette az idős nőt egy székre és felszólította, hogy adja át a lakásban tartott pénzét. A II.r. vádlott ezalatt a szobában kezdett kutakodni. A sértett közölte, hogy a pénztárcájában van 24 ezer forint készpénz, de többet nem tart otthon. Sz. Sándor kesztyűt húzva az asszony nyakában lévő arany nyakláncot is levette, mire a sértett ellenszegült, így dulakodás alakult ki. A férfi elővett egy 15 centiméter pengehosszúságú konyhakést, a néni nyakának szegezte és kijelentette, hogy "jobban jár, ha nem ellenkezik", valamint megöléssel is megfenyegette a sértettet. A férfi a megfélemlített asszonytól aztán a telefonját is elvette, majd a szobában az ágyra ültette, s ragasztószalaggal összekötözte a lábait, a két kezét, szájára pedig ragasztószalaggal egy atlétát kötözött. A két vádlott a pénzzel, a lánccal és még 377 ezer forint értékű ékszerrel távozott a lakásból úgy, hogy a sértettet mozgásképtelen állapotban hagyták a helyszínen. Sz. Sándor később az ékszereket egy nyíregyházi zálogházban tette pénzzé.

Miután a házaspár felélte a pénzt, elhatározták, hogy újabb hasonló bűncselekményt követnek el. Július végén egy 74 éves, debreceni nénit hívott fel az I.r. vádlott, akinél életkörülményei és vásárlási szokásai iránt érdeklődött. Pár nappal később a II.r. vádlott telefonált neki azzal, hogy egy sorsoláson ajándékcsomagot nyert, amit néhány perc múlva a lakására szállít. A sértett be is engedte a parókába bújt vádlottakat újkerti otthonába. Miután az I.r. vádlott elővette a kérdőívet, a sértett az I.r. vádlott kérésére átadta neki a személyigazolványát. Ezután a férfi elővette a nála lévő kést, mire az idős nő kiabálni kezdett. Az I.r. vádlott a fotelbe lökte az idős asszonyt, hátulról befogta a száját, a kést az arca elé tartotta. A II.r. vádlott eközben ugyanabban a szobában értékek után kutatott. Az asszony félelmében felhagyott a kiabálással, majd rosszullétére hivatkozva egy pohár vizet kért, amit a IIr. vádlott meg is tett. Az idős asszony újra kiabálni kezdett, mire Sz. Sándor a nyakához szorította a kést és megfenyegette, hogy ha nem hagyja abba, "elvágja a torkát". Mikor azonban a sértett lecsillapodott, nyugtatgatták, hogy nem fogják bántani. Az I.r. vádlott közölte, hogy megöli, ha kihívja a rendőrséget. Távozás előtt az I.r. vádlott fehér szigetelőszalaggal összekötözte az idős nő kezeit, száját egy, a II.r. vádlott által az asszony szekrényéből kivett vékony selyemsállal kötötte be, majd a II.r. vádlott elvágta a vonalas telefon vezetéket. A vádlottak 210 ezer forint készpénzzel és 90 ezer forint értékű ékszerrel távoztak, melyeket ezúttal is nyíregyházi zálogházakban értékesített az I. vádlott.

 

 

 

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: