Hűtlen kezelés

Tárgyalás időpontja: 
2015. szeptember 24., csütörtök 08.30
Ügy tárgya: 
Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének kísérlete
Ügyszám: 
B.269/2014.
Tárgyalás helyszíne: 
4025 Debrecen, Széchenyi u.9.
Tárgyaló: 
I/100
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

I. r. vádlott dr. K.Z.T., II. r. Á.G.Zs., III. r. M. B.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség vádirata három vádpontban taglalja a vádlottak terhére rótt cselekményeket.

Az első szerint az I. r. vádlott a III. r. vádlottal olyan megbízási szerződést kötött, melynek tárgya lényegében azonos volt a III. r. vádlott munkakörében ellátandó feladatokkal, így ugyanazon feladat ellátására két munkaszerződésnek minősíthető szerződést kötöttek, mely alapján 2010. augusztusától kezdődően 18 hónapon át 4.500.000 forint kifizetésére került sor a III. r. vádlott részére az I. r. vádlott által aláírt teljesítési igazolás alapján.

A második vádpont szerint az I. r. vádlott az irányítása alatt álló cég nevében úgy írt ki közbeszerzési pályázatot egy feladatszabó, nyilvántartó és ellenőrző, vezetésirányítási szoftver beszerzésére, hogy tisztában volt azzal, hogy arra nem lesz szükség, mert a közeljövőben egy komplex számítástechnikai fejlesztés alapján új szoftvereket vezetnek be. A II. r. vádlott – aki az I. r. vádlott ismerőse és a szoftver kifejlesztője volt – a szállítási szerződés aláírásával és a számla kiállításával, valamint a pénz felvételével az I. r. vádlottnak abban nyújtott segítséget, hogy a piaci értéknél jóval nagyobb áron rendeljen meg egy olyan szoftvert, melynek kifejlesztésére már korábban a szoftver értékénél többet fizetett ki az I. r. vádlott által irányított cég a II. r. vádlott vállalkozásának. A vádirat szerint az I. r. vádlott tisztában volt azzal, hogy a cége a szoftvert csak rövid ideig fogja használni, így vagyonkezelői kötelezettségét az I. r. vádlott megszegte, ami által a cégének 25.527.500 forint vagyoni hátrányt okozott.  

A harmadik vádpont szerint az I. r. vádlott a 2011. március 31. napján általa kiírt közbeszerzési eljárásban központosított intézményi automatizált betegre szóló gyógyszerellátási rendszer kialakítására és üzemeltetésére egy 2010. december 07. napján alakított céggel kötött szerződést. Az I. r. vádlott által vezetett cég a teszt üzemmód során sem tudta biztosítani az ÁNTSZ által előírt létszámot a gyógyszerautomata működéséhez – amiről az I. r. vádlottnak tudomása volt, valamint ő dönthetett volna további személyzet felvételéről -, illetve műszaki problémák is felléptek a berendezés működése során. Ezért a 2011. június 29-én megkötött szerződéskötést követően 2012. február 17. napjától a berendezés üzemeltetése megszűnt és újra kézi gyógyszerosztás útján történik a betegek gyógyszerelése. A szállítási szerződés alapján 701.954.400 forint vagyoni hátrány érte volna a szerződés teljes futamideje alatt az I. r. vádlott által irányított céget, ami azért nem következett be, mert az I. r. vádlott utáni cégvezető a számlák kifizetését megtagadta. Mindezen magatartásokkal az I. r. vádlott szándéka 731.981.900 forint vagyoni hátrány okozására irányult, melyből ténylegesen 43.035.878 forint következett be – áll a vádiratban.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség az I. r. vádlottat, mint tettest 1 rendbeli folytatólagosan elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének kísérletével, a II. r. vádlottat mint bűnsegédet 1 rendbeli jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével, míg a III. r. vádlottat, mint bűnsegédet 1 rendbeli folytatólagosan elkövetett nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével vádolja. 

 

 

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: