Ketten veszítették eszméletüket a tartályban

Tárgyalás időpontja: 
2015. május 11., hétfő 08.00
Ügy tárgya: 
Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés
Ügyszám: 
B. 287/2014
Tárgyalás helyszíne: 
Debrecen, Iparkamara u. 1.
Tárgyaló: 
fszt. 5.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A Debreceni Járási Ügyészség vádirata szerint a debreceni gyógyszergyár egy külső céggel állapodott meg a gyár területén fellépő üzemzavarok elhárítási munkáira, valamint a karbantartásokra. A cég rendelkezett az összes szükséges engedéllyel, és vállalta, hogy dolgozói részére biztosítja az előírt felszereléseket, védőeszközöket, emellett biztonsági szakembert is foglalkoztat, aki a biztonságos munkavégzésért felelt. A társaságnak a gyógyszergyárat működtető zrt. megrendelése alapján, az általuk meghatározott munkaterületen kellett végeznie a feladatát.

2013. január 18-án a gyár egyik üzemének mérnöke, a IV. r. vádlott adott megbízást a karbantartási vezető, D. Ferenc részére, miszerint lejjebb kell állítani egy keverőlapátot egy két méter átmérőjű, három méter mély alumíniumtartályban. Az ügyészség szerint a II. r. vádlott tisztában volt azzal, hogy a feladat biztonságos elvégzéséhez nincsenek meg az előírt munkavédelmi felszerelések, mégis kiküldte a helyszínre az I. r. vádlottat és a két sértettet. Amikor a korábban kitisztított és lezárt tartályt a karbantartók felnyitották, észrevették, hogy az egyik lapát elhajlott. A helyszínre érkező IV. r. vádlott engedélyt adott arra, hogy leereszkedjenek a tartályba, anélkül, hogy a működési szabályzat szerint ellenőrizte volna az előírt biztonsági követelményeket. Így a légtérelemzés elmaradt.

A karbantartók megkapták a munkavégzéshez szükséges aláírásokat. A biztonságtechnikai munkatárs, a III .r. vádlott, Zs. Zsolt úgy írta alá a munkaengedélyt, hogy nem ellenőrizte az egyébként kötelezően előírt légtérelemzés végrehajtását - írja a vád.

Gy. L. sértett frisslevegős készülék nélkül szállt be a tartályba, annak ellenére, hogy a készülékkezelő előtte figyelmeztette a használatára. A tartály aljába érve a férfi elájult. Kollégája segítségért rohant, nem sokkal később K. L. egy szénszűrős gázálarcot öltve ereszkedett le az ájult gépszerelőhöz. Miután ő sem a megfelelő védőfelszerelésben volt, ő is azonnal rosszul lett. A kint maradtak értesítették az intézményi tűzoltókat, akik több mint 20 perccel később tudták kimenekíteni a két munkást. Kiérkezésükig az I. r. vádlott egy csövön keresztül műszerlevegőt juttatott a tartályba, hogy növelje bent az oxigénkoncentrációt. Miután a két karbantartót sikerült kiemelni a tartályból, a mentők oxigénhiányos állapotban a klinikára szállították őket. Egyikük még aznap, másikuk néhány nap múlva hagyhatta el az egészségügyi intézményt.

A vádhatóság szerint a veszélyhelyzet a vádlottak mulasztására vezethető vissza, és az üzemi baleset közvetlenül veszélyeztette a sértettek életét, testi épségét és egészségét.

A karbantartók elmulasztottak – az előírt - friss-sűrített levegős légzőkészüléket, hevedert és biztosítókötelet használni, de a beszállást is csak a légtérelemzést követően lehetett volna megkezdeni. Emellett a biztonságos munkavégzés érdekében az esetleges mentéssel, meneküléssel is számolniuk kellett volna, például mentőkötéllel, biztonsági hevederrel, kötéllétrával - írja a vád.

Vádlottak: I. r. H. Csaba, II. r. D. Ferenc, III. r. Zs. Zsolt, IV. r. Gy. Lóránt

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

1. tárgyalás

Eljáró bíróság: