Sikkasztás az egyetemen?

Tárgyalás időpontja: 
2014. március 11., kedd 08.30
Ügy tárgya: 
Jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntette és más bűncselekmények
Ügyszám: 
Kb. 11/2012
Tárgyalás helyszíne: 
Debrecen, Széchenyi u. 9.
Tárgyaló: 
fszt. 10.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Vádlottak: Dr. N. Kálmán + 6 fő
A Központi Nyomozó Főügyészség vádirata szerint az ügy elsőrendű vádlottja, Dr. N. Kálmán 2007 és 2010 között a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kancellárja, a hetedrendű vádlott, dr. Sz. János 2010-ig az intézmény rektora volt.
A vádhatóság szerint az I.r. vádlott szervezeti egységét illetően önálló pénzgazdálkodási jogkörrel rendelkezett. 2009 nyarán a rájuk eső büdzsét a Honvédelmi Minisztérium költségvetéséből 25 millió forinttal megemelték. Az elsőrendű vádlott ebből kívánt eltulajdonítani 8 millió forintot – áll a vádiratban. Ennek érdekében Dr. N. Kálmán közbeszerzési eljárást indított, „A szervezetei kultúra legfontosabb jellemzői a magyar Honvédség egyes szervezeteinél, változásának tendenciája, összhangja a szervezeti célokat szolgáló strukturális folyamatokkal” címmel egy szociológiai vizsgálat elkészítésére. A „fiktív” közbeszerzési eljárás lefolytatásával alárendeltjét bízta meg, aki az elsőrendű vádlott által megjelölt három cég nevében elkészítette a pályázatokat, és a megnevzett céget hozta ki nyertesként. A pályázat nyertese egyébként szociológiai kutató tevékenységet nem végzett, sem a tulajdonosok, sem az alkalmazottak ilyen jellegű végzettséggel nem rendelkeztek. Miután az eljárásban téves összeghatár szerepelt, a közbeszerzést meg kellett ismételni, az újrázás szintén az elsőrendű vádlott utasításai szerint zajlott le. A nyertes céggel kutatási szerződést kötött a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. 2009-es évkeltezéssel, hónap és nap megjelölése nélkül. A szociológiai vizsgálat elkészítésének határideje 2010. február vége lett. Az ügyészség szerint a cég vezetője a szerződés aláírásakor tudta, hogy a szerződési kötelezettségeket nem kell teljesítenie, mindössze a pénz visszajuttatásában kell szerepet vállalnia. A szociológiai vizsgálatot végül munkaidőben a Stratégiai Védelmi és Kutató Intézet munkatársa készítette el. A szerződés szerinti teljesítést 2010. március elején Dr. N. Kálmán leigazolta, a 8 millió forintot pár napra rá az intézmény átutalta. A pénz visszajuttatása érdekében egy vállalkozási-pénzügyi láncolat indult el, több szerződéskötés és utalás után vették ki a pénzt a bankból. A közreműködő cégek képviselői szintén a vádlottak padjára kerültek.
A vádirat egy másik bűncselekményt is taglal, amelyben a ZNME volt rektora érintett. A vádpont egy lőtér bérleti jogviszonyát érintően állapított meg törvénysértést. 2007-ben ugyanis a bérleti jogviszony megújításakor nem a szerződésben, hanem annak mellékletében kívánták rögzíteni a bérleti díjat, ez azonban végül elmaradt. A Központi Nyomozó Főügyészség szerint ezzel a volt rektor megszegte vagyonkezelői kötelezettségét, és bő két év alatt havi 253.704 Ft bérleti díjjal számolva több mint 6 millió forint vagyoni hátrányt okozott az egyetemnek. Ezért dr. Sz. Jánost az ügyészség jelentős értékre elkövetett hanyag kezelés vétségével vádolja.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

Iratismertetés, majd perbeszéd és ítélethirdetés várható.
A bíró döntése értelmében a tárgyalásról kép- és hangfelvétel nem készíthető.

Eljáró bíróság: