Bűnpártolással vádolva

Tárgyalás időpontja: 
2014. március 12., szerda 09.00
Ügy tárgya: 
Hivatalos személy által elkövetett bűnpártolás bűntette
Ügyszám: 
B. 2035/2010
Tárgyalás helyszíne: 
Debrecen, Iparkamara u. 1.
Tárgyaló: 
fszt. 19.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Vádlott: T. József
A vádirat szerint a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2003. júliusában hozta létre az M3-as Kht-t. P.Barnabás ügyintéző titkár munkakörben dolgozott, ill. az ügyvezető betegállománya idején ő látta el az ügyvezetői feladatokat.
B.Péter projektvezetőként tevékenykedett a társaságnál.
T.József vádlott a cselekmény időpontjában a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés gazdálkodásért és gazdaságpolitikai tevékenységért felelős alelnöke, ill. az M3-as Kht. Felügyelő Bizottságának tagja volt.
Alelnöki feladatait szóbeli felhatalmazás alapján látta el. Az M3-as Kht-nál pénzügyi szabálytalanságok merültek fel, amelyről a közgyűlés elnöke, Dr. Juhászné Léva Katalin informális úton tudomást szerzett és megbízta T-Józsefet, hogy vizsgálja ki a felmerült problémákat. A kht. Könyvvizsgálója feljegyzést készített számára a szabálytalanságról. T.József 2005. február 9. és 15-ére értekezletet hívott össze, amelyen részt vett B.Péter, P.Barnabás és egy ideig az alelnöki titkárságvezető. Mindkét értekezleten T.József rosszallását fejezte ki a szabálytalanságok, jogosulatlan kifizetések miatt, de többször jelezte, hogy az ott elhangzottakat szűk körben szeretné tartani és a botrány elkerülése érdekében semmilyen eljárást nem kezdeményez, bizonyos információkat csak a közgyűlés elnökével oszt meg. T.József az értekezleten szerzett tudomást arról, hogy B.Péter és P.Barnabás az ismeretlen okból keletkezett hiányt miként próbálták eltüntetni:
- 4 alkalmazott 2004. december és 2005. januári fizetését megemelték, a 684.760 Ft különbözetet azonban az érintettek nem vették fel, hanem a pénzt támogatásként befizették a kht. számlájára.
- a 4 alkalmazottnak saját gépjármű használatot engedélyeztek, fiktív gépjármű útvonal nyilvántartás szerint 984.995 Ft jogosulatlan költségtérítést a kiadási pénztárbizonylat szerint P.Barnabás aláírásával kifizettek, de ezt az összeget az érintettek nem vették át.
A két összeggel az M+ Kht. közmunkaprogram során felmerült hiányát pótolták.
A 2005.február 15-én tartott értekezleten T.József a könyvvizsgáló segítségével megbeszélte az érintettekkel a törvényesség látszatának érdekében felvetett a megoldási javaslatokat. A megbeszélésekről P.Barnabás hangfelvételt készített. Másnap a hangfelvétel másolatával és egyéb okirati bizonyítékokkal feljelentést tett a Nyíregyházi Rendőrkapitányságon.
T.József 2005. február 24-én feljegyzést készített a megyei közgyűlés elnökének, amelyhez csatolta a könyvvizsgálói jelentést is. Azt kérte az elnöktől, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket és kezdeményezzen eljárást az M3-as Kht. Közmunkaprogramjában résztvevő vezetőkkel szemben. A vádirat szerint azonban T.József a két értekezleten a cégvezetők által feltárt és beismert bűncselekményekről konkrétan nem tájékoztatta Juhászné Léva Katalint és törvényi kötelezettsége ellenére feljelentést sem tett a tudomására jutott bűncselekmények miatt. T.József számára nyilvánvaló volt, hogy bűncselekmény történt és erről mint hivatalos személy szerzett tudomást. A megoldási javaslatok kidolgozására utasítás és a tevékeny részvétel alkalmas volt a büntetőeljárás sikerének meghiúsítására.
A fiktív béremelések és a gépjárműhasználat után kifizetett összegek miatt B.Pétert és P.Barnabást a Debreceni Városi Bíróság 2010. márciusában bűnösnek mondta ki folytatólagosan, nagyobb értékre elkövetett sikkasztás bűntette és magánokirat hamisítás vétsége miatt.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

Bizonyítási eljárás folytatása

Eljáró bíróság: