Közokirat-hamisítás másodfokon

Tárgyalás időpontja: 
2014. január 22., szerda 08.30
Ügy tárgya: 
Közokirat-hamisítás
Ügyszám: 
Bf. 546/2013
Tárgyalás helyszíne: 
Debrecen, Széchenyi u. 9.
Tárgyaló: 
I/122.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Vádlott: dr. Jné L. Katalin

A legenyhébb szankciót alkalmazva megrovásban részesítette Jné. L. Katalint, bűnsegédként elkövetett közokirat-hamisításbűntette miatt a Debreceni Járásbíróság 2013. április 2-án.

Dr. Hornyák Zsolt bíró az ítélet indoklásában elmondta: a bíróság nem vitatja, hogy a 2004-ben hozott alapítói döntéssel a jogellenes helyzet helyreállítása volt a cél, de a helyreállítás módja maga is jogellenes volt. Az alapítói döntésben, és ezáltal a cégbírósághoz benyújtott dokumentumon ugyanis nem a valós adatok  - dátumok - szerepeltek a korábbi és az új könyvvizsgáló jogviszonyának kezdetét - végét illetően,hiszen a visszahívásra és a kinevezésre valójában egy évvel korábban került sor, Jné L. Katalin pedig úgy írta alá a dokumentumot, hogy tudta: valótlan adatokat tartalmaz. A bíróság szerint nem az a kérdés, hogy ki mulasztott, hanem az, hogy a céget érintő változásbejegyzés valós tartalmú okiratok alapján történt vagy sem. A jogellenes helyzetet egyébként orvosolhatták volna akár törvényességi eljárás keretében is.

A Debreceni Járásbíróság ítéletét az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védője felmentésért fellebbezett, így másodfokon a Debreceni Törvényszék tárgyalja az ügyet.

A Központi Nyomozó Főügyészség dr. Jné L. Katalint bűnsegédként elkövetett közokirat-hamisítás bűntette miatt a Debreceni Járásbírósághoz nyújtotta be vádiratát.

A vádirati tényállás szerint a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács – melynek az elkövetés időpontjában a vádlott volt az elnöke – a területfejlesztéshez kapcsolódó, illetve adminisztrációs és koordinációs feladatainak elvégzésére létrehozta a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaságot.

A Tanács 2003. május 22-én hozott határozatával e kht. könyvvizsgálóját 2003. május 31-ei hatállyal visszahívta, majd a kht. ügyvezetője 2003. május 30. napján a könyvvizsgáló jogviszonyát azonnali hatállyal, írásban felmondta. Egyben a kht. könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2004. május 30. napjáig megbízási szerződést kötött egy kft.-vel. A vádirat kitér arra, hogy egy évvel később, 2004 májusában a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság ügyvezetője észlelte, hogy a kft. megbízatása lejárt, annak meghosszabbítása szükséges, valamint azt, hogy a korábbi könyvvizsgáló 2003. május 31-én történt visszahívása és az őt követő könyvvizsgáló megbízatása a cégnyilvántartásban nem került átvezetésre.

A kht. ügyvezetője a kht. ügyvédjéhez fordult, kérve a helyzet megoldását, s egyben tájékoztatta a felmerült problémáról a vádlottat is. A vádirat tartalmazza, hogy a kht. ügyvédjének tanácsára a vádlott a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács elnökeként saját hatáskörben eljárva, a Tanács nevében 2004. május 31. napján két „alapítói döntést” hozott. Az egyik rendelkezése szerint a korábbi könyvvizsgálót 2004. május 31-ei hatállyal visszahívja a kht. könyvvizsgálói posztjáról, a másik rendelkezése szerint 2004. május 31. napjával a kht. könyvvizsgálójává választja a kft-t.

A Központi Nyomozó Főügyészség vádiratában kifejti, hogy az „alapítói döntések” valótlan tartalmú rendelkezéseket tartalmaztak, mivel a Tanács ténylegesen egy évvel korábban, 2003. május 22-én tartott ülésén határozott a könyvvizsgáló visszahívásáról, illetve ugyanezen az ülésen bízta meg e feladat ellátásával a fent említett kft.-t.

A valótlan tartalmú „alapítói döntéseket” a vádlott is ellátta kézjegyével. Arról, hogy ezek nem felelnek meg a valóságnak, dr. Jné L. Katalin, a kht. ügyvezetője és annak ügyvédje is tudomással bírtak.

A kht. ügyvédje az „alapítói döntéseket” a Hajdú-Bihar Megyei Bírósághoz, mint cégbírósághoz a változás bejelentési kérelem mellékleteként benyújtotta, így a valótlan tartalmú okiratoknak megfelelően a cégnyilvántartásba, mint közhiteles nyilvántartásba valótlan adatok kerültek, mivel a korábbi könyvvizsgáló megbízatása eszerint 2004. június 4-én járt le, az új könyvvizsgáló megbízásának időpontjaként pedig 2004. május 31. szerepel.

A vádlott a vád tárgyává tett cselekmény elkövetésének idején országgyűlési képviselő volt, képviselői mandátuma 2010. május 13. napján szűnt meg.

Az ügyben a Legfelsőbb Bíróság 2011 januárjában hozott ítéletével a kht. ügyvezetőjét bűnsegédként elkövetett közokirat-hamisítás bűntette miatt, a kht. ügyvédjét pedig közokirat-hamisítás bűntette miatt megrovásban részesítette.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

Másodfokú eljárás, nyilvános ülés, jogerős ítélet várható.

Eljáró bíróság: