SZMSZ

A Debreceni Törvényszék illetékességi területén működő bíróságok szervezeti és működési szabályzata az alábbi oldalon elérhető.


TARTALOMJEGYZÉK


I. Fejezet

 

1. Általános rendelkezések

1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogforrásai 4

  1. A bíróságok vezetésére, az igazgatás- felügyeletre vonatkozó általános szabályok 4

II. Fejezet

 

  1. Az SZMSZ hatálya, hatálybalépése. Képviselet. A bíróság elnökének helyettesítése
  2. Az SZMSZ hatálya 6
  3. A Debreceni Törvényszék illetékességi területén működő bíróságok megnevezése és legfontosabb alapadatai 6
  4. A Debreceni Törvényszék jogi személyisége, székhelyére és szervezetére vonatkozó azonosító adatok 8
  5. A törvényszék és a bíróság elnöke helyettesítésének rendje 10

III. Fejezet

 

  1. A Debreceni Törvényszék munkaszervezete, a szervezeti egységek irányítása, felügyeleti rendje
  2. Az ítélkezési tevékenység szakmai és végrehajtási szervezetei 11
  3. Az ítélkezési tevékenységet segítő munkaszervezeti egységek 13

3.3. Az ítélkezési tevékenység feltételeit biztosító szervezeti egységek 15

 

IV. Fejezet

 

  1. Az igazgatási feladatok és hatáskörök megosztása az egyes vezetők között, a vezetés eszközei, a jelentéstételi kötelezettség és a helyettesítések rendje

4.1. Az igazgatási feladatok és hatáskörök megoszlása
az egyes vezetők között 22

4.1.2. A Debreceni Törvényszék elnöke 24

4.1.3. A Debreceni Törvényszék elnökhelyettese 26

4.1.4. A törvényszék kollégiumvezetője 26

4.1.5. A törvényszék tanácselnöke 28

4.1.6. A járásbíróság, valamint a munkaügyi és
közigazgatási bíróság elnöke 28

4.1.7. A törvényszék csoportvezetője 30

4.1.8. A büntetés-végrehajtási csoport 31

4.1.9. A járásbírósági csoportvezető 31

4.1.10. A munkaszervezeti egység vezetőjének igazgatási feladatai 31

4.2. A vezetési eszközök 36

4.3. Értekezletek 37

4.4. Jelentéstételi kötelezettség 42

4.5. Helyettesítési rend 42

4.6. Bírói Tanács 43

 

V. Fejezet

 

5. Az Iasz. hatálya alá tartozó dolgozók feladataira vonatkozó szabályok 45

 

VI. Fejezet

 

6. A bíróságok munkarendjének általános szabályai

6.1. A munkaidő 46

6.2. Az ügyelosztási rend, a szignálás, a bírák és fellebbviteli tanácsok ügyelosztása, tárgyalási rendje és szabályai 49

 

VII. Fejezet

 

7. Az ügyfélfogadás rendje

7.1. A törvényszék vezetője és a bírósági vezetők félfogadási napjai 53

7.2. A kezelőirodák ügyfélfogadási időpontjai 54

7.3. A panasznapok ügyfélfogadási ideje 54

7.4. A Gazdasági Hivatal ügyfélfogadási ideje 55

 

 

VIII. Fejezet

 

8. A gazdálkodás egyes szabályai

8.1. A költségvetés tervezése, előirányzat-módosítás 55

8.2. A járás- valamint közigazgatási és munkaügyi bíróságok, mint a törvényszék hozzárendelt egységei 56

 

IX. Fejezet

 

9. A bírói testületekkel, egyesületekkel és az érdekképviseletekkel való együttműködés szabályai

9.1. Nemzetközi kapcsolatok 57

 

X. Fejezet

 

10. Záró és átmeneti rendelkezések 58

 

XI. Fejezet

 

11. Az engedélyezett létszám munkakör csoportonkénti bemutatása 59

11.1. Törvényi szintű jogforrások 59

11.2. Az OBH elnökének az SZMSZ rendelkezéseinek részletszabályait tartalmazó szabályzatok, ajánlások tételes felsorolása 60