ÖSSZBÍRÓI ÉRTEKEZLET A DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉKEN

A Debreceni Törvényszéken 2023. május 23-án megtartott összbírói értekezleten Hajdú-Bihar vármegye bíróságainak elmúlt évben elért eredményeit összegezték a bírósági vezetők. A rendezvényen részt vett dr. Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, dr. Gyarmaty Judit, a Kúria főtitkára, Szilágyiné dr. Karsai Andrea, a Debreceni Ítélőtábla elnöke, dr. Kahler Ilona Márta, a Debreceni Törvényszék elnöke, az Országos Bírói Tanács képviseletében dr. Kelemen Péter, az Egri Járásbíróság és dr. Csontos Tibor, a Hajdúböszörményi Járásbíróság bírája.

Az évértékelő összbírói értekezletet megelőzően tartott közös sajtótájékoztatón dr. Senyei György, az OBH elnöke kiemelte, hogy a Debreceni Törvényszék az ország egyik legnagyobb létszámú bírósága, Debrecen város különlegessége továbbá, hogy egyike azon megyeszékhelyeknek, ahol ítélőtábla is működik, így Budapest után Debrecenben a legmagasabb a bírósági dolgozók létszáma.

Az OBH elnöke a bíróságok ügyforgalmi helyzetéről való tájékoztatása során elmondta, hogy az három mutató relációjában vizsgálható, amelyek az érkezett, a befejezett és a folyamatban maradt ügyek egymáshoz való viszonya. 2022. évben országos szinten ügyérkezés csökkenés volt tapasztalható általánosságban. Ez a Debreceni Törvényszéken és az illetékességi területén működő járásbíróság sem volt másként, összességében 11,2 százalékkal érkezett kevesebb ügy. A Debreceni Ítélőtábla ügyérkezési mutatói is illeszkedtek a csökkenést mutató országos adatokhoz, összességében 5,2 százalékkal kevesebb ügy érkezett.

Dr. Senyei György kiemelte, hogy a befejezés érkezés arány a Debreceni Törvényszéken kedvezően alakult és tovább csökkent az ügyhátralék. A Debreceni Törvényszéken 2022-ben 60.427 ügyet fejeztek be, ami meghaladja az érkezett ügyek (60.351) számát. A Debreceni Ítélőtáblán a befejezett ügyek száma 4,9 százalékkal nőtt az előző évi adatokhoz képest, a folyamatban lévő ügyek száma pedig jelentősen 39,8 százalékkal csökkent az előző évihez képest (254-ről 153-ra), ami egy jelentős eredmény.

A mennyiségi mutatókon túl nagy jelentősége van a megalapozottsági és időszerűségi mutatóknak is, fontos össztársadalmi szempontból az ügyek elhúzódása, a jogkereső közönséget az egyes ügyek elhúzódása érinti a legjelentősebben.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke hangsúlyozta, hogy 2020. második félévben központi intézkedés indult a két éven túl húzódó peres ügyek számának csökkentése érdekében. Ennek eredményeként 2020 augusztusa óta országosan 43,3 százalékkal csökkent a két éven túli peres ügyek száma. Az intézkedés elrendelése óta a Debreceni Törvényszék 24 százalékkal csökkentette a két éven túli ügyek számát, amely országos összehasonlításban egy kedvező adat. A Debreceni Ítélőtáblát nem érinti a két éven túli ügyek problémája, mivel 2022-ben mindösszesen egy 6 hónapon túli peres ügy volt folyamatban.

Dr. Senyei György megemlítette, hogy külön jelentős a törvényszéki szinten, hogy elsőfokú büntető ügyszakban nem volt hatályon kívül helyezett ügy sem 2021-ben, sem 2022-ben. A jelentős társadalmi súllyal bíró és közérdeklődésre számot tartó ügyek ott indulnak és ott van ezen az adatnak külön jelentősége. Az OBH elnöke az adatok alapján hangsúlyozta, hogy megalapozott és időszerű ítélkezés folyik mind a törvényszéken, mind az ítélőtáblán.

Szilágyiné dr. Karsai Andrea, az ítélőtábla elnöke elmondta, hogy a debreceni az ország második legnagyobb ítélőtáblája, amely a vidéki ítélőtáblákhoz viszonyítva a legnagyobb ügyforgalommal rendelkezik. Elnök Asszony elmondta, hogy az ítélkezési tevékenységük kiegyensúlyozott volt, az időszerűségi adataik pedig kimagaslóak voltak. A Debreceni Ítélőbála évek óta törekszik arra, hogy az érkezett ügyek számánál magasabb legyen a befejezett ügyeknek a száma, továbbá szót ejtett a polgári-, büntető- és munkaügyi perek arányáról. Az ítélőtábla időszerűségi mutatóival kapcsolatban Szilágyiné dr. Karsai Andrea hangsúlyozta, hogy azok kiválóak, büntető peres ügyek esetében 97,7 százaléka, munkaügyi pereknél 84,1 százaléka, polgári perek vonatkozásában pedig 95,8 százaléka az ügyeknek 6 hónapon belül befejeződött. Elnök asszony az ügyforgalmi adatok ismertetését követően szót ejtett az ítélőtábla létszámgazdálkodásáról, valamint az előző évben megemelkedett energiaárak okozta kihívásokról.

Dr. Kahler Ilona Márta, a Debreceni Törvényszék elnöke ismertette az előző évi ügyforgalmi adatokat, amely során elmondta, hogy 2022-ben – civilisztikai, büntető és szabálysértési ügyszakban - összesen 60.351 ügy érkezett, míg a befejezett ügyek száma 60.427 volt. Továbbra is szabálysértési ügy volt a legtöbb, 2022-ben 18.609-ot iktattak, amely az azt megelőző évhez képest (2021. évben 26.407) jelentős csökkenést mutat. Az adatok hátterében az látszik, hogy a szabálysértési peres ügyek száma nőtt (2021. évben 2151; 2022. évben 2436), addig a nemperes szabálysértési ügyek tekintetében a csökkenés jelentős (2021. évben 24.256; 2022. évben 16.173).

Az egyik tendenciaként elnök asszony a járásbírósági büntető ügyszakot érintő ügyszámcsökkenést említette, ahol a rendőrségi beszámolókra is utalva elmondta, hogy Hajdú-Bihar vármegye az egyik legbiztonságosabb az országban, ez pedig a bírósági adatokban is visszaköszön. Évek óta csökken a büntetőügyek száma, a tavalyihoz viszonyítva, most körülbelül 10 százalékos a csökkenés.

Dr. Kahler Ilona Márta kiemelte a törvényszék Közigazgatási Kollégiumát érintő, 2022-ben is kimagasló ügyérkezést, amely szám szerint 3362 ügyet jelentett. Ez a szám a tavalyihoz képest is 10 százalékkal több (ebből 3111 peres ügy). Erre a markáns, most már tendenciaként jellemezhető érkezésnövekedés okán az Országos Bírósági Hivatal is támogatta a törvényszéket, lehetőség volt álláshelyeket kiírni, így a tavalyi évben három közigazgatási bíró első bírói kinevezése történt meg.

A Közigazgatási Kollégium havonta átlagosan 250 ügyet fejezett be. Az időszerűségi mutatók tekintetében kedvező, hogy az 1 éven belül befejezett ügyek száma közigazgatási ügyszakban 92,3 százalékot ért el, az összes érkezett ügynek a 50 százaléka 3 hónapon belül befejeződött. A 6 hónapon belül befejezett ügyek aránya az összes érkezéshez viszonyítva 25 százalék volt.

A bíróság működésében fontos szerepet játszik továbbra is a Via Videó eszközök használata. Beszédes adat, hogy 2019-ben 166 alkalommal használták a távmeghallgató rendszert, addig ez a szám 2021-ben már 825 volt, 2022-ben pedig 1066. A bírósági tárgyalásokba internetböngészőn keresztül is be lehet csatlakozni online. A tárgyaláson való részvételnek ezt formáját 2022-ben ezt 101 alkalommal használták. Egy alkalommal az Egyesült Királyságból és Ausztráliából csatlakozott be a debreceni tárgyalóterembe egy-egy ügyfél, így már a kontinensek közötti távolságok is gyorsan leküzdhetők.

CsatolmányMéret
41.54 KB