Döntés született Debrecenben a Szeviép-ügyben

A Debreceni Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2023. február 20-án nyilvános ülésen hirdetett ítéletet az úgynevezett Szeviép-ügyben.

Az ügy előzménye: a Szegedi Járásbíróság 2018. november 20-án az első-, másod- és harmadrendű vádlottak büntetőjogi felelősségét társtettesként elkövetett csődbűncselekmény bűntettében állapította meg. Ezért az elsőrendű vádlottat 5 év 2 hónap szabadságvesztésre, 1.000.000 Ft pénzbüntetésre, 5 év gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselői foglalkozástól eltiltásra és 4 év közügyektől eltiltásra; a másodrendű vádlottat 6 év szabadságvesztésre, 1.250.000 Ft pénzbüntetésre, 5 év gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselői foglalkozástól eltiltásra és 4 év közügyektől eltiltásra; míg a harmadrendű vádlottat 5 év 2 hónap szabadságvesztésre, 1.000.000 Ft pénzbüntetésre, 5 év gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselői foglalkozástól eltiltásra és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte. A másodfokon eljárt Szegedi Törvényszék a vádlottakat - eltérő tényállás megállapításával – 2019. január 24-én felmentette.

A Szegedi Törvényszék ítélete ellen az ügyész a vádlottak büntetőjogi felelősségének megállapítása és büntetés kiszabása érdekében, míg a vádlottak és védőik bűncselekmény hiányában történő felmentés céljából jelentettek be fellebbezést. A harmadfokú eljárás lefolytatására a Kúria a Pécsi Ítélőtáblát jelölte ki.

A harmadfokon eljárt Pécsi Ítélőtábla a Szegedi Törvényszék, mint másodfokú bíróság által meghozott ítéletét részben hiányosnak, részben felderítetlennek, illetve részben ellentétesnek találta az ügyiratok tartalmával.

Az ítélőtábla az elsőrendű vádlottal szemben – a másodfokú határozat kihirdetése után bekövetkezett halála miatt – az eljárást megszüntette. A Szegedi Törvényszék ítéletét a másod- és harmadrendű vádlott esetében hatályon kívül helyezte és a másodfokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasította.

A Kúria büntetőper másodfokú eljárásának lefolytatására – a Szegedi Törvényszék bíráinak elfogultsága miatt - a Debreceni Törvényszéket jelölte ki.

A Debreceni Törvényszék 2023. február 20-án nyilvános ülésen kihirdetett ítéletével az elsőfokon eljárt Szegedi Járásbíróság ítéletét megváltoztatta.

A bíróság a másodrendű vádlottat bűnösnek mondta ki fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben elkövetett csődbűncselekmény alapesetében, ezért őt 2,5 millió forint pénzbüntetésre ítélte. A törvényszék a harmadrendű vádlottat egyes tényállásokban bűncselekmény, míg más esetekben bizonyítottság hiányában felmentette.

A másodfokú bíróság a két vádlott vagyonára elrendelt zár alá vételt feloldotta figyelemmel arra, hogy elrendelésének oka megszűnt.

Debrecenben a büntetőügy első tárgyalási napja 2021. június 17-én volt, ezen felül több tárgyalási napot tartott a törvényszék, amelyek során indokolt volt újabb megkeresések kibocsátása, valamint további okiratokat is be kellett szerezni. A második tárgyalási napon derült ki, hogy az ügyben kirendelt szakértő nyugdíjba ment, ezért új szakértő kirendelése vált szükségessé. Az új szakértő a szakvéleményét el is készítette, őt a Debreceni Törvényszék meg is hallgatta.

Felegyiné dr. Szabó Ágnes a büntetőtanács elnöke az indokolása során előadta, hogy a harmadrendű vádlott esetében az eljárás során beszerzett adatok szerint nem állapította meg a bíróság a csődbűncselekmény elkövetését. Tevékenysége javarészt nem okozott vagyoncsökkenést, túlnyomó többségében nincs is, vagy az eljárás adatai szerint az nem volt megállapítható. Azon eseteknél, ahol volt vagyoncsökkenés az nincs okozati összefüggésben a fizetésképtelenséggel.

A másodrendű vádlott esetében jelentősen szűkült a bűnösség köre. A 15 tényállásrészből mindössze egy esetben – egy 2,5 millió forintos vagyoncsökkenés vonatkozásában - találta őt bűnösnek a törvényszék a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben elkövetett csődbűncselekmény alapesetében.

A felszámolási eljárás során a 32/2018 (III. 3.) Kormányrendelet alapján 162 hitelező részére teljesített kifizetést a Magyar Állam 2.614.491.898.- Forint összegben, amelynek erejéig a felszámolási eljárásba, mint hitelező belépett. A felszámolási eljárásban 171. 211.911. – Forint pénzeszköz, vagyon került átadásra a hitelezők részére.

A törvényszék ítélete a másodrendű vádlott vonatkozásában jogerős.

A harmadrendű vádlott kapcsán a döntés ellen az ügyészség a bűnösség megállapítása érdekében jelentett be fellebbezést, míg a harmadrendű vádlott és védője három munkanap gondolkodási időt tartottak fenn a jogorvoslati nyilatkozat bejelentésére. Esetében az ügy a Debreceni Ítélőtáblán folytatódik.