Jogerősen elítélte a bíróság a gépkocsirongálót

A Debreceni Törvényszék 2022. november 3-án nyilvános ülésen hirdetett ítéletet annak a 29 éves vádlottnak az ügyében, aki ismerőse gépkocsiján ugrált, majd azt egy fakaróval ütötte Debrecenben.

A másodfokú bíróság a garázdaság vétsége és rongálás vétsége miatt indult büntetőeljárásban a Debreceni Járásbíróság 2022. április 7-én meghozott ítéletét helybenhagyta, egyedül a pénzbüntetés összegét változtatta meg.

A törvényszék a többszörösen büntetett előéletű vádlottat 90 nap elzárásra és 312 óra közérdekű munka büntetésre ítélte, a 180.000 forintos pénzbüntetést 150.000 forintra enyhítette.

A bíróság által jogerősen megállapított tényállás szerint a vádlott 2021. március 30-án 18 óra 12 perc körül egy 148 centiméter hosszú fakaróval a kezében megjelent az ismerőse debreceni lakásánál. A sértett a lakásba a vádlottat nem engedte be, ezért a férfi indulatossá vált és azzal fenyegetőzött, hogy szétveri a sértett közelben parkoló BMW típusú gépkocsiját. Az ismerős a vádlottat a fenyegetés hatására sem engedte be, hanem értesítette a rendőrséget.

A vádlott ezt követően lement a társasház belső parkolójához, ahol a megrongálta az ott parkoló BMW-t oly módon, hogy annak motorház-tetején, az utastér tetején és a csomagtartón ugrált, majd a fakaróval az autót többször megütötte. A 29 éves férfi kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy az azt észlelőkben megbotránkozást és riadalmat keltsen, továbbá a bűncselekménnyel 415.000.- forint rongálási kárt okozott, amely nem térült meg.

Dr. Kovács Péter, a büntetőtanács elnöke elmondta, hogy korlátozott felülbírálat keretében vizsgálták felül az elsőfokú ítéletet, amellyel szemben az ügyészség elsőfokon súlyosítás, míg a vádlott kizárólag enyhítés miatt jelentett be fellebbezést.  Az elsőfokú bíróság a törvényszék szerint is helyesen alkalmazta halmazati büntetésként az egymás mellett kiszabott több büntetési nemet a szabadságvesztés büntetés helyett. A büntetés kiszabása körében helyesen értékelte súlyosító körülményként azt, hogy a vádlott többszörösen büntetett előéletű, valamint az ilyen és ehhez hasonló jellegű bűncselekmények helyi és országos elszaporodottságát. A törvényszék osztotta a járásbíróság azon álláspontját, amely enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a vádlott a terhére rótt bűncselekményt túlnyomó részt beismerte, megbánó magatartást tanúsított és bocsánatot kért a sértettől, aki ezt elfogadta. A sértett egyébiránt polgári jogi igényt nem terjesztett elő a kár megtérítésére. A törvényszék egyedül a pénzbüntetésen enyhített, az egy napi tételnek megfelelő összeget a törvényi minimumban, azaz 1000 forintban állapította meg figyelemmel a vádlott vagyoni, jövedelmi és személyi viszonyaira.

A döntés jogerős.