Összbírói értekezlet a Debreceni Törvényszéken

A Debreceni Törvényszéken 2022. május 24-én megtartott összbírói értekezleten Hajdú-Bihar megye bíróságainak elmúlt évben elért eredményeit összegezték a bírósági vezetők. A rendezvényen részt vett dr. Péter Zoltán, az Országos Bírósági Hivatal Informatikai és Elektronikus Ügyintézési Főosztályának vezetője, Szilágyiné dr. Karsai Andrea, a Debreceni Ítélőtábla elnöke, dr. Kahler Ilona Márta, a Debreceni Törvényszék elnöke, az Országos Bírói Tanács képviseletében dr. Fázsi László, a Nyíregyházi Törvényszék tanácselnöke és dr. Csontos Tibor, a Hajdúböszörményi Járásbíróság bírája.

Az évértékelő összbírói értekezletet megelőzően tartott közös sajtótájékoztatón Dr. Péter Zoltán, az OBH főosztályvezetője kiemelte, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény rendelkezései értelmében a törvényszékek és az ítélőtáblák elnökei évente tájékoztatják az Országos Bírósági Hivatal elnökét, a bírákat, illetve az igazságügyi alkalmazottakat a bíróság működéséről, ügyforgalmi és gazdálkodási helyzetéről. A főosztályvezető kitért a két debreceni bíróság létszámhelyzetére és az épületek elhelyezkedésére, mert ahogy mondta, Debrecenben a járásbíróság, a törvényszék és az ítélőtábla, mint egyfajta bírósági negyed működik, ahol egy helyen találhatnak meg sok mindent a jogkereső állampolgárok. Amikor a bíróságok működéséről beszélünk, általában három mutató fontos: az érkezett ügyek, a befejezett ügyek, valamint a folyamatban lévő ügyek számának aránya. 2020-ban az érkezett ügyek száma országosan csökkent, azonban 2021-ben a tendencia növekedőre fordult. Azonban nem csak az érkezett, hanem a befejezett ügyek száma is növekedett 2020-hoz képest. A főosztályvezető kiemelte, hogy 2020 második félévében központi intézkedés történt az elhúzódó ügyek arányának csökkentése érdekében. Az intézkedés elrendelése óta országosan 33 %-al csökkent a 2 éven túli folyamatban lévő ügyek aránya, a Debreceni Törvényszéken ez az arány az országos átlagot meghaladó, 41%-ot ért el 2020-hoz képest. Hangsúlyozta, hogy az ítélkezés szakmailag megalapozott és időszerű. A szakmai munkát megalapozó tárgyi és technikai feltételek adottak, továbbá az informatikai eszközállomány megújítása is folytatódott. Dr. Péter Zoltán összegzésül elmondta, hogy jó Debrecenbe jönni, már csak azért is mert megnyugtató adatokkal találkozhatott, a Debreceni Törvényszék és a Debreceni Ítélőtábla egy biztos pontként helyezkedik el az egész országos bírósági szervezetrendszerben.

Szilágyiné dr. Karsai Andrea, az ítélőtábla elnöke elmondta, hogy Magyarországon az ítélőtáblák ügyforgalmát tekintve a debreceni a legnagyobb vidéki ítélőtábla. Szót ejtett a polgári-, büntető- és munkaügyi perek arányáról, továbbá arról, hogy az időszerűségi mutatókban ismét komoly előrelépést tett a Debreceni Ítélőtábla.  Mind az OBH főosztályvezetője, mind az ítélőtábla elnöke kiemelte, hogy a járvány okozta kihívásokra a bíróság többek között technikai újításokkal is reagáltak, a járványügyi akadályok ellenére a működés folyamatos volt. 2022. január 1-től többek között a Debreceni Törvényszék és az Ítélőtábla hatáskörébe került egy új nemperes eljárás, a polgári peres elhúzódó peres eljárások miatti vagyoni elégtétel iránt indíthatnak az ügyfelek. Ezen új eljárásra a törvényszék és az ítélőtábla közösen készültek fel online keretek között.

Dr. Kahler Ilona Márta, a Debreceni Törvényszék elnöke ismertette az előző évi ügyforgalmi adatokat, amely során elmondta, hogy 2021-ben – civilisztikai, büntető és szabálysértési ügyszakban - összesen 67.983 ügy érkezett, míg a befejezett ügyek száma 69.398 volt, az előző évhez képest 6,44%-kal növelve a befejezések arányát. Továbbra is szabálysértési ügy volt a legtöbb, 2021-ben 26.407-et iktattak, ami 32%-os emelkedésnek felel meg.

A törvényszék illetékességi területén működő bíróságokon működő távmeghallgató végpontokat 2019-ben 166 alkalommal használták, azonban ez a szám 2021-ben már 825 volt, 9 esetben külföldi helyszínnel kapcsolódtak össze. Elmondható, hogy napjainkban a rendszer nélkülözhetetlenné vált a napi munka során. A különböző ügyszakok adatainak ismertetése után a törvényszék elnöke kiemelte, hogy a Közigazgatási Kollégiumánál 2021-ben is kimagasló - 2922 darab - volt az ügyérkezés. Az ítélkezés időszerűségét tekintve az adatok alapján megállapítható, hogy az 1 éven belül befejezett ügyek száma 92,59 %-ot ért el, az összes érkezett ügynek a 42%-a 3 hónapon belül befejeződött.

Dr. Kahler Ilona Márta ezúton is megköszönte az OBH elnökének a létszámfejlesztéshez nyújtott támogatását, hiszen a tavalyi évben három új közigazgatási bíró kinevezésével lehetett a munkát folytatni.

A bírósági múlt és hagyomány ápolását a Debreceni Törvényszék 2021-ben is fontosnak tartotta. „A jogszolgáltatás története Püspökladányban” című kiadványt 2021. november 4-én mutatta be a törvényszék Püspökladányban. A helyi jogszolgáltatás történetét feldolgozó tanulmánykötet az ötödik azon kiadványok sorában, melyek az OBH Ráth György Bírósági Történelem és Hagyományápolás Pályázatának támogatásával láthattak napvilágot. A csaknem egy évtizede megkezdett bíróságtörténeti kutatás pedig itt nem áll meg, a sorozat jelenleg készülő hatodik kötete – A jogszolgáltatás története Debrecenben II. – kapcsolódik a járásbírósági szervezetrendszer felállításának 150. évfordulójához.

A sajtótájékoztatón mindhárom bírósági vezető megköszönte a bírák és igazságügyi alkalmazottak 2021-ben nyújtott kimagasló munkáját.

CsatolmányMéret
102.42 KB