Visszaélt a kampánypénzzel, mert elszámolta annak a rendezvénynek a költségeit, amit meg sem rendeztek

Tárgyalás mellőzésével hozott büntetővégzést a Debreceni Járásbíróság annak a nádudvari férfinak az ügyében, aki a költségvetésből származó pénzeszközzel kapcsolatban előírt elszámolási kötelezettségét elmulasztotta.

A 2019. október 30-án meghozott büntetővégzésével a bíróság költségvetési csalás bűntettében és hamis magánokirat felhasználásának vétségében mondta ki bűnösnek a vádlottat. Ezért őt halmazati büntetésül 10 hónap börtönbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette, továbbá 300.000 forint pénzbüntetést is kiszabott.

A bíróság által megállapított tényállás szerint a férfit a 2018. évi országgyűlési választásokra egyéni választókerületi képviselőjelöltként 2018. március 11. napján jogerősen nyilvántartásba vette az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság. Ezt követően a központi költségvetésből a képviselőjelöltnek biztosított több mint egy millió forint támogatás folyósítása céljából a Magyar Államkincstár megállapodást kötött a vádlottal.

Egy, a vádlott által meghatalmazott férfi a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságán átvette a kincstári kártyát és az ahhoz tartozó PIN borítékot, majd azt átadta a vádlott részére. A nádudvari férfi tudta, hogy az azon lévő támogatás kizárólag a választási kampányidőszak alatt, a választási eljárásról szóló törvény szerinti kampánytevékenységgel összefüggő dologi kiadások finanszírozására fordítható.

Az általános parlamenti választás lebonyolítását követően a vádlott 2018. május 8-án a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága felhívásának eleget téve benyújtotta a támogatás felhasználására vonatkozó elszámolást.

A kincstár végzésével később hiánypótlásra hívta fel a férfit arra nézve, hogy a 2018. március 20-án a kincstári kártyával teljesített tranzakció vonatkozásában a felmerült költségeket részletesen indokolja, valamint küldje meg a csatolt számlák hitelesített példányát. A vádlott a hiánypótlásnak nem tett eleget, így a támogatás kétszeresét kellett volna visszafizetnie.

A férfi 732.000 forint erejéig hiteltelen bizonylatokat nyújtott be a Magyar Államkincstárhoz, amellyel így vagyoni hátrányt okozott Magyarország költségvetésének.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy egy nádudvari kulturális rendezvényt nem szerveztek meg 2018. március 27-én, a vádlott az eredeti számlákat visszaküldte az egyesület részére, ugyanis a rendezvényt maga a vádlott mondta le. Az egyesület elnöke ezért a bizonylatokat stornírozta. A vádlott keresetet nyújtott be a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz, hogy az államkincstár határozatát a támogatás összegének visszafizetésével kapcsolatban helyezze hatályon kívül. A bíróság a vádlott keresetét jogerősen elutasította.

A NAV a Magyar Államkincstár kezdeményezésére a köztartozás végrehajtása érdekében a több mint kétmillió forint tekintetében vette át a behajtásra átadott összeget, amelyből 57.000 forint térült meg önkéntes visszafizetés útján, további befizetés nem történt.

A büntetővégzés ellen nincs helye fellebbezésnek, de a kézbesítésétől számított 8 napon belül tárgyalás tartását lehetett volna kérni. A döntést az ügyészség és a vádlott is tudomásul vette, így büntetővégzés 2019. november 15-én jogerőre emelkedett.