A kénsavüzem működésének felfüggesztését jogszerűnek találta a bíróság, a teljes üzem bezárást azonban nem

A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság tanácsa 2019. október 24-én ítéletet hirdetett egy szolnoki üzem bezárása, valamint a kénsavüzem működésének felfüggesztése ügyében.

A teljes üzem működésének megtiltása vonatkozásában a bíróság a Jász-Nagykun-Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság határozatát megsemmisítette. A közigazgatási határozatban foglalt indoklás lehetett az, ami a perben irányadó volt, azt utóbb kiegészíteni nem lehetett. 

Dr. Kiss Árpád a tanács elnöke szóbeli indoklásában előadta, hogy az kétségkívül megállapítható volt, hogy a felperes üzemében voltak üzemzavarok, azonban az, hogy mely körülmény, milyen okból vezetett arra, a felperesi üzem nem felelt meg a biztonságos üzemeltetés feltételeinek, valamint az, hogy a felperes milyen kötelezettséget nem teljesített, az nem volt a határozatból megállapítható. Mint mondta, a hatóság nem indokolta határozatában, hogy miért kellett a teljes üzem működését betiltani, továbbá az sem derült ki, hogy a biztonságos üzem működéséhez fűződő kötelezettségeit milyen okból nem teljesítette volna a felperes. A bíróság álláspontja szerint amire az alperes hivatkozott, azt nem hozta összefüggésbe a teljes üzem bezárásával, az indokolási kötelezettségének nem tett eleget, az pedig a perben nem pótolható.

A bíróság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kénsavüzem működésének a felfüggesztése vonatkozásában a bíróság a keresetet elutasította. Az megállapítható volt, hogy amikor a katasztrófavédelem rendellenességet tapasztalt az üzemben, akkor a felperes ügyvezetője is jelen volt, az ő egyetértésével jegyzőkönyvet vettek fel az üzemzavarról és az elhárítás módjáról. Abban a katasztrófavédelem tájékoztatta a felperest, hogy az üzem leállítása szükséges, a működés folytatásához a javításokat el kell végezni, azok megtörténtét igazolni kell, azt követően az alperesnek a javítási munkálatokat át kell vennie. A felperes ügyvezetője a tájékoztatást megértette, azokkal egyetértett. Az üzem leállításának a következményei ebben az eljárásban nem voltak vizsgálhatók.

Az ítélet jogerős, fellebbezésnek helye nincs.