Közlemény

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság határozatával a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kft. felperes által üzemeltetett kénsavüzem, mint veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény vonatkozásában a veszélyes tevékenység folytatásának haladéktalan felfüggesztését – a kénégető kemence palástrepedése kijavításának kivitelezői igazolása után annak iparbiztonsági hatóság általi ellenőrzéséig és jóváhagyásáig - rendelte el.

A felperes – a bíróságra 2019. július 3-án beérkezett – keresetében ennek a határozatnak a jogszerűségének a vizsgálatát kezdeményezte. Keresetében azonnali jogvédelem iránti kérelmet is előterjesztett, kérve a keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására vonatkozó halasztó hatálya elrendelését.

A Debreceni Közigazgatási-és Munkaügyi Bíróság három hivatásos bíróból álló tanácsa 2019. július 9-én végzésében elutasította a felperes azonnali jogvédelem iránti kérelmét.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 8 napon belül fellebbezésnek van helye, amelyről a Fővárosi Törvényszék dönt.

A bíróság 2019. július 11-én intézkedett a végzés feleknek elektronikus úton történő kézbesítése iránt.

Az ügyben az első tárgyalásra – az ítélkezési szünetre tekintettel – várhatóan 2019. szeptember második felében kerül sor. Erről a bíróság később ad tájékoztatást.