Közlemény

A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz 2019. július 2-án döntött egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kft. azonnali jogvédelem iránti kérelmében.

A Kft. mint felperes a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója 2019. májusban meghozott határozatával szemben - melyben a szolnoki székhelyével azonos telephelye (mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem) vonatkozásában veszélyes tevékenység folytatását azonnali hatállyal megtiltotta – kereseti kérelmet terjesztett elő.
 

A felperes kereseti kérelmében a veszélyes tevékenység folytatását azonnali hatállyal megtiltó határozatot több okból találta jogsértőnek és ezért elsődlegesen annak megsemmisítését kezdeményezte.

A bíróság helyt adott végzésében az azonnali jogvédelem iránti kérelemnek és elrendelte a keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság veszélyes tevékenység folytatását azonnali hatállyal megtiltó határozata vonatkozásában.

 

A bíróság 2019. július 4-én intézkedett a végzés feleknek elektronikus úton történő kézbesítése iránt.

 

A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz 2019. július 3-án megérkezett egy a Kft. által benyújtott újabb – az alpereshez (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) 2019. június 28-án benyújtott – kereseti kérelme. Ebben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság azon határozatának jogszerűsége vizsgálatát kezdeményezi, amely a felperes részéről üzemeltetett kénsavüzem, mint veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény vonatkozásában a veszélyes tevékenység folytatásának haladéktalan felfüggesztését rendelte el.

 

A kereseti kérelem azonnali jogvédelem iránti kérelmet is tartalmaz, melyről a bíróságnak 15 napon belül kell döntenie. A bíróság az ügyben 3 hivatásos bíróból álló tanácsban jár el.

 

Az azonnali jogvédelem tárgyában 2019. július 2-án hozott döntés nem érinti a felperes újabb kereseti kérelmében előterjesztett azonnali jogvédelem iránti kérelmet.

 

A Debrecen Törvényszék az üggyel kapcsolatban 2019. június 27-én kiadott közleményét – a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérelmére - az alábbiak szerint igazítja helyre:

A felperes „kereseti kérelmét a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz elektronikus úton 2019. június 19-én terjesztette elő…”.

 

Tény azonban, hogy a törvényszék közleményében azért szerepelt a 2019. június 12-ei dátum, mivel az alperes a keresetlevél beterjesztésére szolgáló elektronikus űrlapon tévesen ezt a napot jelölte meg.