Azonnali jogvédelem iránti kérelem

Mint ahogy az országos sajtóból ismert, egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kft-t a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója 2019. májusban meghozott határozatában a szolnoki székhelyével azonos telephelye (mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem) vonatkozásában – egy korábbi határozatban engedélyezett – veszélyes tevékenység folytatását azonnali hatállyal megtiltotta.

 

A Kft., mint felperes a döntéssel szemben kereseti kérelmet terjesztett elő.

 

Kereseti kérelmét a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz elektronikus úton 2019. június 12-én terjesztette elő, melyet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a hatósági eljárás iratanyagával együtt 2019. június 24-én elektronikus úton továbbította a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz.

A felperes kereseti kérelmében a veszélyes tevékenység folytatását azonnali hatállyal megtiltó határozatot több okból találja jogsértőnek és ezért elsődlegesen annak megsemmisítését kezdeményezte.

A kereseti kérelem azonnali jogvédelem iránti kérelmet is tartalmaz; a felperes a határozat végrehajtásának halasztó hatálya elrendelését kérte.

A bíróság az ügyben 3 hivatásos bíróból álló tanácsban jár el.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a bíróságnak a keresetlevél beérkeztétől számított 15 napon belül kell dönteni.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelmet elbíráló döntés független a határozat jogszerűsége értékelésétől, a kereseti kérelem megalapozottságáról az ügy érdemében a bíróság a tárgyalás eredményétől függően dönt.