Katonai ülnökök tették le az esküt a Debreceni Törvényszéken

Közel 50 katonai ülnök tett esküt 2019. május 31-én a Debreceni Törvényszék dísztermében. A rendőrök, katonák, tűzoltók, büntetés-végrehajtási dolgozók a mai naptól négy éven keresztül segítik a katonai tanácsok munkáját. Vannak, akik most kezdhetik el első ciklusukat, ugyanakkor többen is vannak, akik nem első alkalommal tesznek esküt a magyar katonai igazságszolgáltatás tagjaként. Ülnöknek az a 30. életévét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. Ezenfelül – a jogszabály szerint – a katonai tanácsok ülnökeinek a Magyar Honvédségnél, illetve rendvédelmi szervnél hivatásos tisztséget kell betölteniük. A katonai ülnököket Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek illetékes parancsnokai jelölik ki.

A megválasztott katonai ülnökök dr. Nagy László hadbíró ezredes előtt tették le az esküt.

A hadbíró ezredes kiemelte: a Debreceni Törvényszék számít az ülnökök eredeti hivatásából eredő szaktudásra, amellyel tovább emelhetik a katonai bíráskodás színvonalát, az ítélkezésben pedig a hivatásos bírákkal azonos jogaik és kötelezettségeik vannak.

A felesküdött ülnököket tájékoztatta dr. Nagy László a következő évek feladatairól. A hadbíró ezredes a funkcióval járó jogokról és kötelezettségek mellett elmondta, hogy ez az ülnöki munka komoly feladatot jelent, amely nagy felelősséggel is jár, hiszen egyre komolyabb ügyek megoldása vár a katonai tanácsokra.

A köszöntő után az ülnökök mindegyike aláírta esküokmányát és immár a bíróság újdonsült tagjaként távozott a rendezvényről.