Többször bántalmazták iskolatársaikat a tizenéves vádlottak, pénzt követeltek

A Debreceni Járásbíróság 2019. február 27-én hirdetett határozatot annak a két vádlottnak az ügyében, akik egy iskolában bántalmazták és kirabolták diáktársaikat. A bíróság bűnösnek mondta ki I. r. és II. r. vádlottat rablás bűntettében és rablás bűntettének kísérletében, ezért I. r. vádlottat 1 év 4 hónap, míg II. r. vádlottat 1 év 2 hónap javítóintézeti nevelésre ítélte. A büntetés kiszabása során a bíróság figyelemmel volt a vádlottak elkövetéskori életkorára.

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a gyermekkorú elsőrendű vádlott a bűncselekmények elkövetése idején 12, a másodrendű gyermekkorú vádlott pedig 13 életévét töltötte be. A 2016/2017-es tanév első félévében mindketten egy debreceni általános iskola 6. osztályába jártak. Az ügy két 12 éves sértettje az intézmény 5. osztályos tanulója volt.

A vádlottak 2016. november 18-tól kezdve napi rendszerességgel követeltek pénzt a sértettektől. A bántalmazás és a fenyegetés napokon át tartott. Az egyik sértettről, aki 2016. november 24-én a büfénél állt sorba kiderült, hogy egy kétezer forintost is hozott magával. A fiú aprópénzt tett a pultra, amikor a másodrendű vádlott hirtelen odalépett, felkapta a pénzt és elszaladt. A két sértett előbb a tolvaj után iramodott, majd meggondolták magukat, úgy döntöttek, hogy inkább elrejtik a szekrényben lévő iskolatáskába a kétezer forintos bankót, nehogy később megtalálják és elvegyék tőlük. A vádlottak hamarosan meg is jelentek és követelték a pénzt. A másodrendű vádlott megragadta az egyik fiú torkát, az elsőrendű vádlott pedig másik iskolatársa karját feszítette hátra. Átkutatták a zsebeiket, de csak 20 db „testfestős” cukorkát találtak bennük, ezeket magukhoz is vették és később elfogyasztották. Azzal engedték el a sértetteket, hogyha másnapra nem hoznak pénzt, „még nagyobb baj lesz”. A két fiú ekkor az udvarra szaladt, hogy segítséget kérjen a tanároktól, de a vádlottak utánuk vetették magukat és az egyik épület mögötti füves területen elgáncsolták őket. A vádirat szerint fejüket belenyomták egy vakondtúrásba, aztán bántalmazták őket. A pénzt keresve újra átkutatták az egyik sértett zsebeit, hiába, aztán megint súlyosabb veréssel fenyegették meg a két ötödik osztályos gyereket. A bántalmazást észlelte a sértettek egyik osztálytársa, de amikor közeledni kezdett, a két vádlott odafutott és kergetni kezdte. A fiút az udvaron megrúgták, majd miután az aulába menekült, ott nekilökték a radiátornak és tovább bántalmazták. Ekkor jelent meg a folyosón az intézményvezető, aki észrevette a síró, földön fekvő diákot. A sértettek ezután még ott a folyosón elpanaszolták a történteket az intézményvezetőnek és az iskola ifjúságvédelmi felelősének. A két vádlott a folyosón távolodva még visszafordult feléjük, és másodrendű vádlott „ujjával a torkánál fenyegetően húzó mozdulatot tett”. A legutolsó bántalmazás során egyébként az egyik sértett 8 napon túl gyógyuló sérülést is szenvedett. Az elrabolt cukorka 200 forintot ért.

A bíróság a büntetés kiszabásakor súlyosító körülményként értékelte a társtettesi elkövetést, valamint az erőszakos jellegű bűncselekmények elszaporodottságát. Ugyanakkor enyhítő körülményként vette figyelembe a II. r. vádlott részbeni beismerő vallomását, az időmúlást, továbbá a sértetti megbocsátást és a cselekmények részbeni kísérleti szakban maradását.

Az ítélet nem jogerős. Az ügyész, valamint az I. r. vádlott, a védője és a törvényes képviselője három munkanap nap gondolkozási időt tartott fenn.

A II. r. vádlott, a védője és a törvényes képviselője részbeni felmentés és enyhítés miatt jelentett be fellebbezést.