Bíróságtörténeti érdekességek Hajdúböszörményben

„A jogszolgáltatás története Hajdúböszörményben” címmel rendezett bíróságtörténeti konferenciát a Debreceni Törvényszék, a Hajdúböszörményi Járásbíróság, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2018. május 24-én a Hajdúböszörményi Városháza Báthory termében.

Az esemény immár a harmadik volt azon rendezvények sorában, melyek célja, hogy a Debreceni Törvényszék által 2014-ben útjára indított bíróságtörténeti kutatások eredményeit minél többen megismerhessék.

A hajdúböszörményi konferencia, illetve az itt elhangzott előadások anyagából készülő kiadvány összeállításában a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, a Hajdúsági Múzeum, a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár és annak Hajdúböszörményi Fióklevéltára munkatársai vettek részt.

A rendezvényen dr. Kahler Ilona, a Debreceni Törvényszék elnöke köszöntő beszédében szólt arról, hogy a törvényszék továbbra is elkötelezett az illetékességi területén működő bíróságok történek felkutatásában. Az OBH Magyar Igazságügyi Akadémiát képviselő Dr. Rimaszécsi János köszöntőjében elhangzott: az Országos Bírósági Hivatal fontosnak tartja, hogy a kutatómunka és az ismeretterjesztés nem csak országos, hanem helyi szinten is megvalósulhasson. Dr. Tóth Ildikó, a Hajdúböszörményi Járásbíróság elnöke felszólalásában utalt arra, hogy Hajdúböszörmény nagy hangsúlyt fektet múltjának ápolására, s bízik abban, hogy a mostani kutatáshoz a járásbíróság is hozzá tudott járulni. Kiss Attila, Hajdúböszörmény polgármestere köszöntő beszédében elmondta, hogy nagy örömmel vett részt a város az együttműködésben, melynek következő állomása a „Város napja” alkalmából tartandó, kiállítással is kiegészülő könyvbemutató lesz.

A konferencia hallgatósága hat szakmai előadást kísérhetett figyelemmel.

Husvéth András főlevéltáros tanulmánya Hajdúböszörmény történetét vázolta fel az Árpád-kortól 1944 végéig. Szekeres Gyula múzeumigazgató tanulmánya a böszörményi jogi népélet, népszokások egy érdekes színfoltját, a legénypárbajokat vette górcső alá. Dr. Balogh Judit egyetemi docens Nagy Sándor tanulmányain keresztül mutatta be a 18-19. századi hajdúkerületi bíráskodást, míg a Hajdúböszörményi Járásbíróság megszervezésének és elhelyezésének történetét dr. Megyeri-Pálffi Zoltán egyetemi adjunktus dolgozta fel. A Hajdúböszörményi Királyi Törvényszék és a Hajdúböszörményi Királyi Járásbíróság három kiemelkedő bírájának életrajzát, pályafutását dr. Kovács Ilona főlevéltáros ismertette. A konferencia záró előadásában Varjasi Imre fióklevéltár-vezető az 1956-os forradalom utáni kádári megtorlás időszakának böszörményieket érintő pereit tárta a hallgatóság elé.

A Debreceni Törvényszék a konferencia szakmai anyagát az Országos Bírósági Hivatal által meghirdetett Ráth György Bírósági Történelem és Hagyományápolás című pályázaton elnyert támogatásból, ismeretterjesztő kiadványban kívánja bemutatni, amelyre 2018. szeptember 14-én, „A város napja” rendezvénysorozat keretében kerül sor Hajdúböszörményben.