HÁTTÉRANYAG: 2017 eredményei számokban - a Debreceni Törvényszéken

2017-ben is több ügyet fejezett be a Debreceni Törvényszék, mint ahány érkezett, a folyamatban lévő ügyek száma pedig tovább apadt: a 76.091 ügyből a törvényszék bírái 76.274-et fejeztek be, folyamatban 11.423 ügy maradt. Debrecenben zárult az országosan befejezett ügyek 5,5 százaléka. A Fővárosi Törvényszéket és a Budapest Környéki Törvényszéket leszámítva a vidékiek közül a debreceni - 98,3 százalékos eredménnyel - a 3. helyen teljesített, mely jelentősen meghaladja az országos 92,5 százalékos átlagot.

Tavaly a Debreceni Törvényszékre – civilisztikai, büntető és szabálysértési ügyszakban - összesen 76 ezer ügy érkezett. Továbbra is szabálysértési ügyekből van a legtöbb, 2017-ben csaknem 28 ezer szabálysértési ügyet iktattak, amely mintegy 5 százalékkal több, mint 2016-ban. Némileg emelkedett a polgári peres ügyek (6861 db) és a bírósági végrehajtások száma (6296 db), gazdasági ügyből és büntetőügyből viszont valamivel kevesebbet vettek lajstromba. 2017-ben első fokon 2406 büntetőper indult és 2671 ért véget. Ez azt jelenti, hogy 2015-höz képest 40 százalékkal csökkent a folyamatban lévő ügyek száma és most először az ezres lélektani határ alatt maradt. A Debreceni Törvényszék másodfokú tanácsaihoz tavaly 548 büntetőügyben érkezett fellebbezés, 739 jogerős ítélet született, a folyamatban lévő büntetőügyek száma ezzel csaknem a felére csökkent.

A Debreceni Törvényszéken 2926 polgári ügy maradt folyamatban, 1,4 százalékuk két éven túli. Gazdasági perek esetén a 152 folyamatban lévő ügy 5,9 százaléka kezdődött két évnél korábban, ez ténylegesen 9 ügyet takar. A közigazgatási perek esetén a folyamatban maradt 146 ügyből nincs két éven túli, míg a munkaügyi területen a 145 per 4,1 százalékát, valójában 6 ügyet tárgyal két évnél régebb óta a bíróság. A járásbíróságokon év végén 934 büntető per maradt folyamatban, közülük 15 ügy két éven túli, amely a büntetőperek 1,6 százaléka. A Hajdúszoboszlói és a Hajdúböszörményi Járásbíróságon egy-egy két éven túli büntetőügy van, Püspökladányban viszont egy sincs.

A Debreceni Törvényszék az 51 696 befejezett peres üggyel országos összehasonlításban a 3. helyet foglalja el a képzeletbeli dobogón, tavalyi teljesítménye a 100,7 százalékos eredménnyel jóval meghaladja a 92,3 százalékos országos átlagot.

Az egy éven belül befejezett ügyek aránya is figyelemreméltó. Polgári perek esetén az ügyek 91,8 százaléka, gazdasági ügyek esetén 87,5 százaléka egy éven belül befejeződik. A közigazgatási pereknél még jobb az arány, az ügyek 95,9 százaléka egy évnél hamarabb véget ér, de ezen belül a 6 hónapon belüli befejeződik a 84,1 százalékuk. Munkaügyi pereknél 91,9 százalékkal szintén kiemelkedő az egy éven belüli befejezés, míg büntető közvádas ügyek esetén ez az arány 82,5 százalékot tesz ki.

A Debreceni Törvényszék járásbíróságain tavaly büntető ügyszakban 2671 ügyet tárgyaltak le a bírák, és a döntések 80 százaléka első fokon jogerőre emelkedett. A civil ügyszakban 8 162 első fokon lezárt ügy 91 százaléka vált első fokon jogerőssé. A fellebbezett büntető ügyek 35 százalékát egy az egyben helybenhagyta a másodfokú tanács, és csupán az ügyek 3,1 százalékát helyezte hatályon kívül.

A törvényszéki büntetőügyek több mint felénél jelentettek be fellebbezést a felek, a Debreceni Ítélőtábla a büntetőügyek 5,2 százalékát helyezte hatályon kívül, civil ügyszakban viszont egy fellebbezett ügyet sem helyezett hatályon kívül a táblabíróság.

2017-ben a tanúgondozók 874 megkeresést kaptak, a bírósági közvetítőkhöz 55 új ügy érkezett, a gyermekmeghallgató szobákban 83 kisgyermek fordult meg, a Nyitott Bíróság programjain pedig 3200 diák vett részt.