HÁTTÉRANYAG: A közigazgatási bíráskodás változásai

2018. január elsejével a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény értelmében módosult a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság hatásköre és illetékessége. A jogszabály az ország 20 közigazgatási és munkaügyi bírósága közül nyolc regionális illetékességet kapott. A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság így a jövőben számos olyan ügyet tárgyal, melyek eddig a Nyíregyházi vagy a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság hatáskörébe tartoztak.

A társadalombiztosítási, szociális vagy gyermekvédelmi ellátással, illetve az állami foglalkoztatási szerv által nyújtott ellátással vagy támogatással kapcsolatos perre, továbbá a közigazgatási szerződéssel vagy közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos perre továbbra is a régió három megyeszékhelyén található közigazgatási és munkaügyi bírósága, a Debreceni, a Szolnoki és Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel. Adó-, vám-, jövedéki- és illetékügyekben, földforgalmi, ingatlan-nyilvántartási, és építésügyekben, idegenrendészeti és menekültügyi perekben, önkormányzati hatósági ügyekben azonban ezentúl csak a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság járhat el.

Kibővült a Fővárosi Törvényszék elsőfokú hatásköre is. Ide tartoznak ezentúl a központi államigazgatási szervekről szóló törvény szerinti önálló szabályozó szerv, autonóm államigazgatási szerv és kormányhivatal, a vasúti igazgatási szerv és a légiközlekedési hatóság, a köztestület és a Magyar Nemzeti Bank közigazgatási tevékenységével kapcsolatos perek. A Fővárosi Törvényszék dönt – az egész országra kiterjedő illetékességgel – a közigazgatási szerv kijelölésére irányuló eljárásban, a gyülekezési jog gyakorlásával és a minősített adatok megismerésével kapcsolatos perekben, valamint minden olyan közjogi jogvitában, amelyek elbírálását törvény a közigazgatási ügyben eljáró bíróság hatáskörébe utalja.

A Fővárosi Törvényszék közigazgatási perekben az ország valamennyi közigazgatási és munkaügyi bíróság határozata tekintetében fellebbviteli bíróságként jár el.

Január elsejével fontos változás az is, hogy a közigazgatási bíróságoknak 15 napon belül, tanácsülésen kell dönteniük az azonnali jogvédelmet igénylő ügyekben. Ilyen lehet például egy végrehajtási ügy felfüggesztése, vagy egy közigazgatási döntés hatályának elhalasztása. A közigazgatási perekben is nagy segítség, hogy elindult az elektronikus ügyintézés. A jogi képviselők, gazdálkodó szervezetek, közigazgatási szervek, önkormányzatok számára az elektronikus kapcsolattartás kötelező.

Az új szabályokat azokban az eljárásokban kell alkalmazni, melyek a 2018. január elsején, vagy az azt követően előterjesztett keresetlevél alapján indulnak. A jelenleg folyamatban lévő közigazgatási pereket 2018. december 31-ig továbbra is az eredetileg eljáró Szolnoki és Nyíregyházi, valamint Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság intézi. Ha azonban egy per tárgyalása ez év végéig nem fejeződik be, jövőre átkerül a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra.