Hatályon kívül helyezés az uzsoraügyben

A Debreceni Törvényszék ma tartott nyilvános ülésén kihirdetett végzésével hatályon kívül helyezte a Hajdúszoboszlói Járásbíróság 2016. szeptember 12-én hozott ítéletét, melyben bizonyítottság hiányában felmentette azt a két vádlottat, akiket társtettesként, üzletszerűen elkövetett uzsora bűncselekmény bűntettével vádolt az ügyészség.

Az elsőfokú döntés ellen az ügyészség fellebbezett és megalapozatlanság miatt annak hatályon kívül helyezésére tett indítványt.

A másodfokú bíróság a teljes körű felülbírálati eljárása során megállapította, hogy a járásbíróság bizonyítási eljárása során perrendi szabályokat döntően nem sértett meg, ám ügyfelderítési kötelezettségének nem tett eleget, amely a tényállás jelentős hiányosságaihoz vezetett. Emellett az elsőfokú ítélet iratellenes megállapításokat is tartalmaz, a bíróság tényből tényre helytelen következtetéseket vont le. A másodfokú tanács úgy értékelte, hogy az elsőfokú bíróság indokolási kötelezettségének sem tett maradéktalanul eleget.

A Hajdúszoboszlói Járási Ügyészség vádirata szerint az első-, és a másodrendű vádlott Nádudvaron adott kölcsön több családnak, akiktől aztán magas kamattal kérték vissza a tartozást. A vádirat szerint a két vádlott lakókörnyezetében több olyan család is élt, akik rendszerint szociális segélyekből és családi pótlékból tartották el magukat, ezért rászorultak arra, hogy kölcsönöket vegyenek fel, így biztosítva családjuk megélhetését. A két vádlott ezt használta ki.

Dr. Nagy Antal, a másodfokú tanács elnöke a végzés szóbeli indokolásakor kifejtette: az elsőfokú bíróság abszolút hatályon kívül helyezésre okot adó eljárási hibát nem vétett, ugyanakkor a tényállás maradéktalan tisztázása érdekében – amely a törvényi rendelkezéseknek megfelelően a másodfokon eljáró bíróságnak nem lehet a feladata –, valamint a már fentebb felsorolt okok miatt a törvényszék az ítéletet hatályon kívül helyezte.

A törvényszék a megismételt eljárás lefolytatására iránymutatásokat is megfogalmazott. A büntetőeljárási törvény rendelkezése szerint az új eljárást más tanácsnak kell lefolytatnia, a bíróságnak a bizonyítási eljárás során a vádlottak mellett a tanúkat is ki kell hallgatnia, s valamennyi releváns okirati bizonyítékot a tárgyalás anyagává kell tennie.

Mindezek lefolytatása után kerülhet a bíróság abba a helyzetbe, hogy döntése felülbírálatra alkalmas legyen.