A Debreceni Törvényszék közleménye a Magyar Idők 2017. augusztus 12-én megjelent cikkéhez

A cikkben szereplő személy 2016. február 17-én nyújtott be önéletrajzot, amelyben kizárólag szakmai, elsősorban fogorvosi pályafutásáról ír, valamint jelzi, hogy magyar és arab nyelven anyanyelvi, míg angol nyelven haladó szintű nyelvtudással rendelkezik. Önéletrajzában azzal kapcsolatban nem adott információt, hogy bármilyen civil szervezet, így a Migration Aid tevékenységében aktívan részt vállalna.

2015. december 1. napján bezárt a debreceni menekülttábor, ami jelentős ügyszámcsökkenést jelentett a Debreceni Törvényszéken a menekültjogi tárgyú ügyek vonatkozásában.

Míg 2015 évben a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon 428 ügyben, a Debreceni Járásbíróságon menekültügyi őrizet meghosszabbítása ügycsoportban 934 ügyben volt szükség tolmácsra, addig 2016-ban a Debreceni Járásbíróságon ez az ügycsoport megszűnt, a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra 342 fordítást igénylő ügy érkezett csupán.

2017 évben a mai napig 94-re apadt ezen ügyek száma, ahol a tolmácsolást korábban, már évek óta ellátó, elsősorban jogi szaknyelvet ismerő fordítóirodák végezték, végzik.

Tolmács kirendeléséről mindig az egyedi ügyben eljáró bíró dönt.

Az eljárási törvények pontosan meghatározzák azokat az okokat, amelyek az adott tolmács adott eljárásban való részvételét kizárják (ilyen ok pl. az elfogultság is).

A bíróság hivatalból ügyel arra, hogy kizárt tolmács az eljárásban ne vegyen
részt. A kizárási okot maga a tolmács, valamint a felek is kötelesek a bíróságnak
haladéktalanul bejelenteni.