Megszüntette a bíróság Álmosd polgármesterének tisztségét

Felmentette polgármesteri tisztségéből Köteles Istvánt, Álmosd első emberét a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság. Álmosd képviselőtestülete 2016 májusában fordult a bírósághoz azzal, hogy Köteles István sorozatos vagyoni hátrányt okozó törvénysértő magatartása, mulasztása miatt a bíróság szüntesse meg polgármesteri tisztségét. A bíróság 2016 júliusában felfüggesztette a polgármestert, most pedig megszüntette a tisztségét.

A felperes keresete alapján a bíróság az alperes előlegfelvételeinek, jutalmának és eszközvásárlásainak jogosságát vizsgálta, valamint górcső alá vett nyolc rendezvényt is. Az ítélet szerint Köteles István 2015 augusztusa és 2016 januárja között másfél millió forint előleget vett fel. 2016 januárjában úgy próbált elszámolni, hogy nyolc „rendezvény” megtartásáról mutatott be dokumentumokat. A plakátokon és meghívókon szereplő időpontokban, helyszíneken és tartalommal azonban nem voltak Álmosdon események, így nem volt Magyar Köztársaság Napja, Kommunista Diktatúrák Áldozatainak Emléknapja, Nemzeti Összetartozás Napja, Független Magyarország Napja, vagy Aradi Vértanúk Emléknapja sem. A programokról a képviselőknek, az egyház-, és intézményvezetőknek, illetve a hivatali dolgozóknak sem volt tudomásuk. Több tanú megerősítette, hogy az iskolában a március 15-i ünnepséget például – munkaszüneti nap lévén – soha nem szokták éppen aznap tartani. A bíróság szerint az alperes inkább magánjellegű összejöveteleket finanszírozott önkormányzati pénzből, amire nem lett volna jogosult.

Az előleg elszámolásakor mutatott be az alperes egy televízióról és egy forróvíztárolóról szóló számlát is. Ezekről kiderült, hogy mindkettőt jelenleg is otthonában használja, ami viszont nem függ össze a polgármesteri munkakör ellátásával. A bíróság két Kölcsey-ünnepség kapcsán elköltött, több mint kétmillió forint sorsát is vizsgálta, ezeket azonban nem találta törvénysértőnek, gazdasági szempontból ugyanakkor nem vizsgálhatta a beszerzéseket.

Törvényt sértett viszont az alperes akkor, amikor 2015 decemberében képviselőtestületi határozat nélkül vett fel nettó 293 ezer forint jutalmat. Hiányosnak találta emellett a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az alperes 2014-es vagyonnyilatkozatát, a 2015-öst pedig vizsgálni sem tudta, mivel eltűnt az irattárból.

A bíróság szerint az előlegek és a jutalom felvétele, a meg nem tartott rendezvények és az eszközvásárlások is jelentős kötelezettségszegésnek számítanak, amelyek vagyoni hátrányt okoztak a felperesnek.

A felek az írásba foglalt ítélet kézhezvételét követő 15 napon belül nyújthatnak be fellebbezést.