Módosított vád, felmentő ítélet az érpataki polgármester ügyében

Bűncselekmény hiányában felmentette a Püspökladányi Járásbíróság a közokirat hamisítás bűntett vádja alól Orosz Mihály Zoltánt, elévülés miatt pedig megszüntette a jogosulatlan címhasználat miatti szabálysértési eljárást.

A Debreceni Járási Ügyészség eredeti vádirata szerint Orosz Mihály Zoltán 2012. augusztus 30-án a Debreceni Járási Hivatal Okmányirodájában új okmányt igényelt. Bemutatott egy latin nyelvű oklevelet, amellyel doktori címét igazolta. Az okirat alapján a vádlott neve elé a személy és lakcímnyilvántartásban doktori címet jegyeztek be, illetve az újonnan kiállított személyi igazolványon is a Dr. Orosz Mihály Zoltán név szerepelt. A Debreceni Járási Ügyészség vádirata szerint az érintett teológiai akadémia nem államilag elismert felsőoktatási intézmény, így doktori cím adományozására nem jogosult, melyről a vádlott tudomással bírt. A vádat azonban az ügyész perbeszédében most módosította. Lőrincz Andrea szerint nem bűncselekmény, legfeljebb szabálysértés történt, így az ügyészség a vádlott felmentését indítványozta. Álláspontja szerint a doktori cím valótlanul és jogtalanul lett bejegyezve, a személyazonosság bizonyító erejét azonban ez nem befolyásolta, így a vádlott bűncselekményt nem követett el. A személyi azonosító igazolványok kiállításáról szóló rendelet szerint ugyanis a doktori tutulus nem tekinthető sem a családi, sem az utónév részének.

A tárgyaláson Orosz Mihály Zoltán ezúttal sem jelent meg, a bíróság által elrendelt rendőri elővezetés nem volt sikeres. A Nyíregyházi Rendőrkapitányság a vádlott által bejelentett három állandó lakcímet és tartózkodási helyet is végigjárta, de a vádlottat egyik címen sem találták. A Püspökladányi Járásbíróságon ez már a hatodik tárgyalási nap volt ebben az ügyben, korábban pedig a Debreceni Járásbíróságon három tárgyalási nap hiúsult meg a vádlott távolmaradása miatt.

Püspökladányban a vádlott mellett a védője sem jelent meg. A büntetőeljárási törvény értelmében azonban – a korábbi szabályszerű idézések miatt – a bíróság a vádlott távollétében is megtarthatta a tárgyalást. Szilvásy László ismertette a vádlott nyomozati szakban tett vallomásait, valamint az iratokat. Az ügyészségnek további bizonyítási indítványa nem volt.

Az ítélet indoklásában Szilvásy László kiemelte: Orosz Mihály Zoltán alapítója és egyben legfőbb egyházfője volt a Teológiai Akadémiának, amely alapító okirata szerint adományozhat tudományos fokozatokat. Az 1/2010-es sorszámú, latin nyelvű oklevelet Orosz Mihály Zoltán vette át. Az akadémia önmagára nézve kötelezőként írta elő a felsőoktatási törvényt, így Orosz Mihály Zoltán tudta, hogy akreditált képzést nem szervezhet, államilag elismert doktori címet nem adományozhat. Ezért 2013-ban már a Nyíregyházi Rendőrkapitányság és a Nyíregyházi Járásbíróság is elmarasztalta. Bár a vádlott a doktori címet polgármesteri munkája, hétköznapi tevékenysége során nem használhatja, a bírósági eljárást ez nem befolyásolta, hiszen ez szabályt ugyan sért, de nem bűncselekmény. Miután a doktori cím nem része a névnek, használata nem is lehet bűncselekmény. Az ügy kapcsán a bíró egy joghézagra hívta fel a figyelmet: a felsőoktatási törvény nem zárja ki a magániskolák által kiadható belső címeket, de ez nincs harmonizálva a közigazgatási szabályozással. A vádlott így legfeljebb szabálysértést követhetett el, ezt azonban a bíróság nem vizsgálhatta, a szabálysértések elévülési ideje ugyanis két év.

Az ügyészség tudomásul vette az ítéletet, a vádlott és a védő a kézbesítést követő 8 napon belül fellebbezhet.