Debreceni Járásbíróság

Cím
4025 Debrecen, Arany János u. 25-31.
Levelezési cím
4002 Debrecen, Pf. 23.
Központi telefonszám
+36 52 521 821
Fax: 52 368-336
E-mail cím
debrecenijb@birosag.hu
Elnök
Dr. Vágó Zsolt
Elnökhelyettes
Dr. Komlóssi Zsuzsanna Fruzsina
Csoportvezető (büntető)
Dr. Hornyák Zsolt
Csoportvezető (polgári)
Dr. Varga Nelli
Csoportvezető (végrehajtási és peren kívüli ügyek)
Dr. Gábor Áron
Csoportvezető (szabálysértési)
Dr. Nagy István András

Ügyfélfogadási rend

Vezetők ügyfélfogadási rendje
Elnök: minden hónap első szerdája – 9-11 óra
Elnökhelyettes: minden hónap második szerdája – 9-11 óra
Polgári csoportvezető: minden hónap harmadik szerdája 9-11 óra
Büntető csoportvezető: minden hónap harmadik szerdája 9-11 óra
Perenkívüli és végrehajtási csoportvezető: minden hónap negyedik szerdája – 9-11 óra
Szabálysértési csoportvezető: minden hónap negyedik szerdája – 9- 11 óra
Ügykezelőirodák ügyfélfogadási rendje
A törvényszéken és a járásbíróságokon az irodák minden nap 9-11 óráig tartanak ügyfélszolgálatot.
Az ügyfélsegítő idején az ügyfélszolgálat az alábbiak szerint alakul:
szerda 8.00-12.00, 12.30-15.00
A kezelőirodák elérhetőségei
Polgári Iroda:
Tel:52/521-821/1002. mellék
Fax:52/368-158

Büntető Iroda:
Tel: 52/521-821/1021. mellék
Fax: 52/368-336

Szabálysértési Iroda:
Tel: 52/521-821/1011. mellék
Fax: 52/368-336

Végrehajtási Iroda:
Tel: 52/521-821/1109. és 1102. mellék
Fax: 52/368-158
Ügyfélsegítő ügyintézés
szerda: 8.00-12.00, 12.30-15.30 óráig.
E-mail: ugyfelsegitodbjb@birosag.hu
Szabálysértési ügyek illetékessége
2013. július hó 1. napjától a Hajdú-Bihar megye illetékességét érintő gyorsított szabálysértési ügyekben a Debreceni Járásbíróság jár el, mint központi szabálysértési csoport.

2015. március hó 1. napjától ugyancsak a Debreceni Járásbíróság jár el a Hajdúböszörményi Járásbíróság és a Hajdúszoboszlói Járásbíróság, illetékessége alá tartozó nem peres szabálysértési ügyekben.

Továbbá szintén a Debreceni Járásbíróság jár el a Püspökladányi Járásbíróság esetében 2015. november hó 1. napjától, valamint a Berettyóújfalui Járásbíróság esetében 2016. március hó 1. napjától, az adott bíróságok illetékessége alá tartozó nem peres szabálysértési ügyekben

Megközelíthetőség autóval

GPS: 47.526539, 21.622305

2020.El.II.B.10.

Elnöki intézkedés az ügyfélsegítő szolgáltatás működéséről és a lajstromirodákon történő személyes ügyintézésről, valamint

az épületbe történő belépés rendjéről

A Debreceni Járásbíróságon folyó munka zavartalanságának, a bírósági épület rendjének biztosítása, a bírák, igazságügyi alkalmazottak és a bírósági eljárásokban résztvevők egészségének megóvása, valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményének elhárítása érdekében a Debreceni Törvényszék Elnökének 2020.El.II.B.17/215. számú utasításának 7. pontjára figyelemmel – a Debreceni Törvényszék Elnökének a 2020.El.II.B.17/214. számú szabályzatának rendelkezéseit is szem előtt tartva - az Országos Bírósági Hivatal elnökének a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI.30.) OBH utasítás 36. § (3) bekezdése, illetve a Debreceni Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatának 4.1.5 pontja alapján – a koronavírus-járvány (COVID-19) megelőzése érdekében -

e l r e n d e l e m,

hogy az ügyfélsegítő szolgáltatás nyújtása kizárólag elektronikus úton történő bejelentkezés és/vagy előzetes telefonos bejelentkezés alapján történhet.

Az ügyfélsegítő szolgáltatás keretében bírósághoz fordulók elektronikus leveleit, illetve kérelmeit a Debreceni Járásbíróság az ugyfelsegitodbjb@debrecen.birosag.hu email címen, valamint a +36 52 521-821/1313 melléktelefonszámon fogadja.

Amennyiben lehetséges, a kérelmet feldolgozó igazságügyi alkalmazott a tanácsért bírósághoz fordulók kérelmét rövid úton vagy elektronikus levélben megválaszolja.

Szükséges esetben az ügyfélsegítő szolgáltatást végző igazságügyi alkalmazott a bírósághoz forduló ügyfelet felhívhatja, hogy kérelmét röviden, érthetően, lényegre törően megfogalmazva elektronikus úton nyújtsa be az ugyfelsegitodbjb@debrecen.birosag.hu email címre annak érdekében, hogy azt az eljáró igazságügyi alkalmazott elektronikus levélben megválaszolhassa. Ha az ügyfél nem rendelkezik elektronikus elérhetőséggel, avagy kérelmének rövid úton történő megválaszolása nem lehetséges, az ügyfélsegítő szolgáltatást végző igazságügyi alkalmazott személyes konzultációra 2020. június 20. napját követően időpontot biztosít az ügyfélnek.

Az ügyfélsegítő szolgáltatást végző igazságügyi alkalmazott a személyes konzultációra 2020. június 20. napját követő időpontra biztosít időpontot az ügyfél részére akként, hogy óránként egy fő személyes megjelenését teszi lehetővé a konzultációt végző igazságügyi alkalmazottanként.

Az ügyfélsegítő szolgáltatást végző igazságügyi alkalmazott a személyes konzultációra szóló időpont közlésével egyidejűleg tájékoztatja az ügyfelet a bíróság épületébe történő belépés szabályairól és a járványügyi óvintézkedésekről.

Az ügyfélsegítői személyes konzultáció szerdai napokon 08:00-12:00 és 12:30-15:30 óráig, ítélkezési szünetben 08:00–12:00 óráig tart. Az ügyfélsegítői szolgáltatás keretében egyidejűleg maximum két igazságügyi alkalmazott tartózkodhat az erre kijelölt helyiségben.

A lajstromirodákban az ügyfélfogadás hétfőn-kedden és csütörtökön-pénteken 09:00-11:00 óráig, szerdán 08:00-12:00 és 12:30-15:00 óráig tart.

Az ügyfélsegítő szolgáltatás keretében történő személyes konzultáció, valamint a lajstromirodákon történő személyes ügyintézés alkalmával az ügyintézés céljára szolgáló helyiségben egyidejűleg legfeljebb két ügyféltartózkodhat, míg a járásbíróság folyosóján, illetve a lajstromirodák előterében további egy-egy fő várakozhat az előírt 2 méteres védőtávolság betartásával.

Az ügyfélsegítő nap keretében történő személyes konzultációra és a kezelőirodákban történő személyes ügyintézésre érkező további ügyfelek csak az előbbi ügyfelek távozását követően léptethetőek be az épületbe, beléptetésükig a bíróság épületén kívül kötelesek várakozni ügyelve az előírt 2 méteres védőtávolság betartására.

A Debreceni Járásbíróság épületében az ügyfelek részére saját tulajdonú, a szájat és az orrot eltakaró eszköz (maszk, sál, kendő, stb) viselése, valamint a kihelyezett kézfertőtlenítő szer használata kötelező.

A Debreceni Járásbíróság elnökének 2020.EI.II.B.7/3., a 2020.EI.II.B.7/6., valamint a 2020.EI.II.B.7/7. számú (veszélyhelyzeti munkarend és módosításai) elnöki rendelkezései hatályukat vesztik.

Az elnöki intézkedés a mai napon lép hatályba és annak rendelkezései a járványügyi szabályok változásának függvényében kerülnek felülvizsgálatra, avagy megszüntetésre.

Tájékoztatom, hogy levelem kizárólag elektronikus úton kerül megküldése.

Debrecen, 2020. június 2.

                                                                               Dr. Vágó Zsolt

                                                                    a Debreceni Járásbíróság elnöke


Akadálymentesítés

Az épület teljes mértékben akadálymentesített.

A főbejáratnál mozgássérült lift útján a portaszolgálat értesítése mellett lehet az épületbe a mozgáskorlátozottaknak bejutniuk, majd az aulából közvetlenül a földszinti tárgyalótermekbe, kezelőirodákba, a büfébe, illetve a mellékhelyiségekbe.

Az emeleti tárgyalókhoz való megközelítés az épületben elhelyezett 3 lift útján a portaszolgálat tagjainak kísérete mellett történik.

Lehetőség van a bíróság épülete mellett található mélygarázsból rámpán is a főbejárathoz jutni.

A bíróság rendelkezik akadálymentes infoterminállal, a dísztárgyaló pedig indukciós hurokerősítővel.