Ítélkezési szünet a Debreceni Törvényszéken

Tájékoztatjuk, hogy a Debreceni Törvényszéken, valamint az illetékessége alá tartozó járásbíróságokon az ítélkezési szünet

2022. július 15-től augusztus 20-ig tart.

Az ítélkezési szünet tartama alatt főszabály szerint a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, majd csak augusztus 20-át követően.

Polgári ügyekben a határidőkbe nem számít bele az ítélkezési szünet időtartama. Amennyiben tehát a bíróság határozatában 15 napot ad egy nyilatkozat megtételére, és azt július 14-én vesszük át, azt egészen szeptember 4-ig tehetjük meg.

A polgári perrendtartás hatálya alá tartozó eljárásokban - bizonyos kivételektől eltekintve - az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőbe nem számít bele az ítélkezési szünet időszaka. Ha a hónapokban vagy években megállapított határidő az ítélkezési szünet ideje alatt járna le, a határidő a következő hónap azon napján jár le, amely számánál fogva a határidő kezdőnapjának megfelel, ha ez a nap is az ítélkezési szünet idejére esik, a határidő az ítélkezési szünetet követő első napon jár le. 

Az ítélkezési szünet idejét nem lehet viszont figyelmen kívül hagyni az olyan ügyekben, amikor a nyilatkozattételére, fellebbezés előterjesztésére adott határidő esetén az ítélkezési szünet napjait is számításba kell venni.

A soron kívüli ügyekben a feleket az eljáró bíró fogja tájékoztatni.

Büntető ügyekben nem érinti a határidők számítását a törvénykezési szünet. A büntetőügyek esetében a büntető bírók eljárnak:

az előállításos ügyekben és a gyorsított eljárásokban,

a büntetés-végrehajtási intézetben tartózkodók ügyeiben.

Indítvány alapján a bíróság dönt a kényszerintézkedések alkalmazásáról, mint például a letartóztatás elrendeléséről, vagy a gyanúsított szabadlábra helyezéséről.

A kezelőirodák működése ügyfélfogadási időben változatlan, az ügyfelek beadványaikat – elektronikus úton is - benyújthatják, és az iratokba is betekinthetnek.

A bíróság ügyfélsegítő szolgáltatása az ítélkezési szünet idején a Debreceni Járásbíróság által az egész megyét érintően elektronikus úton (email cím: ugyfelsegitodbjb@debrecen.birosag.hu ) biztosított!