Bíróságtörténet – könyvbemutató Püspökladányban - VIDEÓVAL

 „A jogszolgáltatás története Püspökladányban” című kiadványt 2021. november 4-én mutatta be a Debreceni Törvényszék Püspökladányban, a Dorogi Márton Művelődési Központ színháztermében.

  Dr. Kahler Ilona Márta, a Debreceni Törvényszék elnöke és Tóth Lajos, Püspökladány polgármestere megnyitó beszédét követően a törvényszék gondozásában megjelent legújabb kötetet Bódiné dr. Beliznai Kinga jogtörténész, az ELTE Állam-és Jogtudományi Karának docense ajánlotta az egybegyűlteknek.

 A püspökladányi jogszolgáltatás történetét feldolgozó tanulmánykötet az ötödik azon kiadványok sorában, melyek az Országos Bírósági Hivatal Ráth György Bírósági Történelem és Hagyományápolás Pályázatának támogatásával láthattak napvilágot.

 A most bemutatott kötet megjelenése fontos állomása annak a bíróságtörténeti kutatásnak, amely a Debreceni Törvényszék illetékességi területén jelenleg működő bíróságok történetének feltárását tűzte ki célul. A debreceni, berettyóújfalui, hajdúböszörményi és hajdúszoboszlói jogszolgáltatás múltját ismertető kiadványok után a legújabb könyv a püspökladányi igazságszolgáltatás históriáját dolgozza fel.

A püspökladányi Karacs Ferenc Múzeum, az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH), a Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kara, valamint a MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltár munkatársainak, kutatóinak, egyetemi oktatóinak kutatási eredményeit tartalmazó, gazdag képanyaggal illusztrált könyvben ez alkalommal is öt tanulmányt talál az olvasó. 

Győrfi Lajos Püspökladány több ezer éves történetének, fejlődésének sarkalatos időszakait vette górcső alá, míg Szendiné dr. Orvos Erzsébet betyárhistóriákon keresztül kalauzol el bennünket a 18-19. században Püspökladány környékén élt betyárok különleges világába. Dr. Balogh Judit tanulmányában a püspökladányi császári és királyi szolgabírói hivatal tevékenységét dolgozta fel, a püspökladányi Királyi Járásbíróság megszervezésének és elhelyezésének történetét dr. Megyeri-Pálffi Zoltán kutatása révén ismerhetjük meg. Dr. Kovács Ilona írásából a Püspökladányi Királyi Járásbíróság négy kiemelkedő vezetőjének életútját, bírói pályafutásának alakulását kísérhetjük figyelemmel, míg a tanulmány mellékletét képező táblázatból a járásbíróság bírói és tisztviselői karának archontológiája tárul az olvasó elé.

 

Fényképek forrása:

Hajdú-bihari Napló - Kiss Dóra

Ladány TV - Kövesi Péter

 

Videó forrása a Ladány TV:

https://www.youtube.com/watch?v=lPNQhV7ykQM&list=PLfeZre0-aXkYRsOBTeKalN...