Ajánlás a bírósági épületekben tartózkodás járványügyi szabályairól

Dr. Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke a tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése és további terjedésének megakadályozása érdekében a bírósági épületekben tartózkodás járványügyi készültség idején irányadó szabályairól elnöki ajánlást adott ki. 
 
Az ajánlás mellékletét képező mintaszabályzat értelmében a bíróságok épületeibe az igazságszolgáltatási tevékenységgel összefüggésben feladatot ellátó hivatásrendek képviselőin kívül, a bíróság által foganatosított eljárási cselekményre idézett, vagy arról értesített személy, illetve meghatalmazottja vagy törvényes képviselője léphet be. A hallgatóságként megjelenni kívánó személy, a kérelmet vagy indítványt előterjesztő ügyfél, továbbá az iratbetekintési jogosultsággal rendelkező személy a bíróságok épületeibe kizárólag előzetes regisztrációt követően léphet be.
 
A kezelő és tájékoztató irodákban – a papír alapú beadványok átvétele, az ügyfélsegítő szolgáltatás és az iratbetekintés kivételével – a személyes ügyfélfogadás szünetel.
 
A mintaszabályzat alapján a bíróságok épületeibe kizárólag szájat és orrot eltakaró védőeszköz viselésével, valamint a kihelyezett kézfertőtlenítő használatát követően, az eljárási cselekmény, illetve az ügyintézés kezdő időpontja előtt legfeljebb 10 perccel lehet belépni, majd az épületet az eljárási cselekményt követően azonnal el kell hagyni. A szájat és orrot eltakaró védőeszközt az épületben tartózkodás teljes időtartama alatt kötelező viselni.

A 4/2020. (IX. 15.) OBH elnöki ajánlás ide kattintva érhető el.

 

Forrás: https://birosag.hu/hirek/kategoria/birosagokrol/ajanlas-birosagi-epulete...