Járványügyi készültség és új szabályok a Debreceni Törvényszéken

A Debreceni Törvényszék épületeibe belépni kizárólag szájat és orrot eltakaró maszk, sál, kendő, vagy egyéb hasonló eszköz viselésével, testhőmérséklet mérést, valamint a kihelyezett kézfertőtlenítő használatát követően lehetséges.

Belépésre jogosultak 2020. szeptember 7-től: munkavégzés céljából a bíróság dolgozója, a bíróság érdekkörébe tartozó feladatot ellátó személy, a bíróság által idézett vagy értesített személy, nyilvános eljárási cselekményen hallgatóságként megjelenni kívánó személy, szóban kérelmet vagy indítványt előterjesztő ügyfél, valamint, az iratbetekintési jogosultsággal rendelkező személy léphet be.

Nem léphet be a bíróság épületeibe:

  • akire vagy a vele együtt élő személyre vonatkozóan hatósági karantént rendeltek el,
  • aki nem visel szájat és orrot eltakaró eszközt,
  • akinek a testhőmérséklete 37, 5 Co feletti értéket mutat.

A Debreceni Törvényszék épületeibe a kapcsolat megszakítását (megszűnését) követő 14 napig olyan személy nem léphet be, aki szoros kapcsolatban állt valószínűsíthetően vagy megerősítetten COVID-19 vírussal fertőzött személlyel.

Az eljárási cselekményre érkező személyek az épületbe az eljárási cselekmény, illetve ügyintézés kezdő időpontja előtt legfeljebb 10 perccel léphetnek be, a tárgyalótermet a legrövidebb úton kell megközelíteniük.

Az eljárási cselekmény előtt és közben a tárgyalótermek előterében, valamint a folyosókon várakozni csak a szükséges időtartamban lehet, a várakozás során pedig biztosítani kell a személyek közötti 2 méteres távolság megtartását.

Az eljárási cselekmény befejezését követően az ügyfelek kötelesek a Debreceni Törvényszék épületeit azonnal elhagyni!

A bíróság épületébe kizárólag előzetes regisztrációt követően léphet be az értesített, továbbá a nyilvános eljárási cselekményen hallgatóságként megjelenni kívánó személy, valamint a szóban kérelmet vagy indítványt előterjesztő ügyfél és az iratbetekintési jogosultsággal rendelkező személy.

Az előzetes regisztráció legkésőbb az eljárási cselekmény, illetve az ügyintézés időpontját megelőző huszonnégy óránál korábbi időpontban terjeszthető elő. Az előzetes regisztrációt a bíróság ügyszak szerinti kezelőirodája telefonon vagy elektronikus úton biztosítja. Az elérhetőségek a törvényszék honlapján megtalálhatóak.

A Debreceni Törvényszék épületeiben működő kezelő és tájékoztató irodában a beadványok átvételét és a felvilágosítás adását biztosító személyes ügyfélfogadás újra működik előzetes regisztrációt követően.

Az Ügyfélsegítő nap szolgáltatásai elektronikus úton továbbra is biztosított:

Berettyóújfalui Járásbíróság Ügyfélsegítő: ugyfelsegitobujfalu@bujfalu.birosag.hu

Debreceni Járásbíróság Ügyfélsegítő: ugyfelsegitodbjb@debrecen.birosag.hu

Hajdúböszörményi Járásbíróság Ügyfélsegítő: ugyfelsegitohbosz@hbosz.birosag.hu

Hajdúszoboszlói Járásbíróság Ügyfélsegítő: ugyfelsegitohszob@hszob.birosag.hu

Püspökladányi Járásbíróság Ügyfélsegítő: ugyfelsegitopladany@pladany.birosag.hu

Az ügyfelek a beadványokat elsősorban postai úton, elektronikusan az elektronikus kapcsolattartás szabályai szerint vagy a Debreceni Törvényszék épületeiben található gyűjtőládákban nyújthatják be.

Az iratbetekintés a kezelőirodában elsősorban elektronikus úton, számítógép segítségével biztosított. A kezelőiroda iratbetekintés céljára kijelölt helyiségében egynél több ügyfél egyszerre csak abban az esetben tartózkodhat, ha az ügyfelek között biztosítható a 2 méteres biztonsági távolság. Az iratmásolatra vonatkozó kérelmet lehetőség szerint elektronikus úton kell előterjeszteni és amennyiben az ügyfél elfogadja, a másolatot elektronikus úton kell kiadni.

Az új koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében felhívjuk a figyelmet a szabályok betartására, a védőeszközök viselésére és a higiéniai óvintézkedésekre.