Ügyfelek részére rövid útmutató a végrehajtással kapcsolatos egyes kérdésekben

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 2020. március 24. napján lépett hatályba az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a végrehajtással kapcsolatban teendő intézkedésekről szóló 57/2020. (III.23.) Kormányrendelet.

Ezzel kapcsolatban a Debreceni Törvényszékre több kérdés is érkezett, amelyekhez összefoglalóan honlapunkon is adunk támpontot. A tájékoztatás persze nem teljes körű, de segíthet az ügyek elintézésében!

A kormányrendelet értelmében a veszélyhelyzet ideje alatt végrehajtói kézbesítésre nem kerülhet sor, a kézbesítésre irányadó határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon kezdődik újra. A jogalkotó szándéka ezzel az volt, hogy a végrehajtó ne érintkezzen fizikailag sem az adóssal, sem a végrehajtást kérővel, így a kézbesítés címzettjével sem. Amennyiben a kérelmező mégis ragaszkodik a végrehajtói kézbesítéshez, úgy a kézbesítési – és így az eljárási - határidő megszakad!

A Kormányrendelet egyik speciális rendelkezése előtérbe helyezi az adós általi, részletekben történő teljesítést, ezért a végrehajtó a pénz megfizetésére indult végrehajtásokban részletekben történő teljesítésre vonatkozó tájékoztatással fogja felhívni az adóst a teljesítésre. Erre új formanyomtatvány lesz rendszeresítve!

Fontos szabály: a veszélyhelyzet megszűnéséig helyszíni eljárási cselekmény, illetve hagyományos árverés nem tartható, helyszíni eljárási cselekmény nem foganatosítható. Ezekre az eljárási cselekményekre irányadó határidő megszakad!

Lényeges az is, hogy kizárólag természetes személy adósok esetében nem lehet új árverést kitűzni, és csak abban az esetben nem, ha az ingatlan lakóingatlannak minősül.

A Kormányrendelet új – különös - felfüggesztési okként szabályozza azt, amikor az adós a járványügyi intézkedésekkel összefüggésben került olyan élethelyzetbe, amely méltányolható körülménynek minősül. Ez azonban kizárólag kérelemre vehető figyelembe, és kizárólag abban az esetben függeszthető fel a végrehajtás, amennyiben az adós egyéni élethelyzetére a járványügyi intézkedések kihatással voltak (pl. kórházi kezelésre szorul, elvesztette a munkahelyét).

Moratóriumot is megfogalmazott a jogalkotó, mivel ingatlan kiürítése iránt, illetve azzal összefüggésben intézkedni, valamint ingatlan kiürítésére irányuló helyszíni eljárási cselekményt foganatosítani csupán a veszélyhelyzet megszűnését követően lehet azzal, hogy az intézkedés, illetve eljárási cselekmény lefolytatására, a halasztásra, a jegyző értesítésére vonatkozó határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újra kezdődik. Ez alól egy kivétel van, ha a veszélyhelyzet a végrehajtási törvény szerinti moratórium – november 15. és április 30. - közötti időben járna le, mert ez esetben csupán a 2021. április 30-át követő 15. napon kezdődik majd újra.

A gépjárművek lefoglalásának nincsen akadálya, azokat azonban nem lehet kivonni a forgalomból, kizárólag a veszélyhelyzet lejártát követően!

A már kitűzött árveréseket a Kormányrendelet nem érinti, így azokban az elektronikus árverés folyik, azonban a sikertelen árverést követően értelemszerűen új árverés nem tűzhető.

A meghatározott cselekmény végrehajtása iránti kérelmet nem lehet teljesíteni, csupán a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon. Ez esetben is megszakad az eljárási határidő és a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon kezdődik majd újra.

Kivételt képez a gyermek átadására és elhelyezésére vonatkozó bírósági határozat, bíróság által jóváhagyott egyezség. Ezekben a végrehajtási eljárásokban ugyanis foganatosítani kell a végrehajtást, tehát a gyermeknek annál a szülőnél kell tartózkodnia, akinél a bíróság ítélettel elhelyezte. A gyermek védelme érdekében ez csak akkor nem tehető meg, ha azt olyan helyen kell végrehajtani, amely járványügyi intézkedés hatálya alatt áll!