TÁJÉKOZTATÓ a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm.rendeletről - A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvényt (Fmhtv.) érintően

2020. március 31. napján kihirdetésre került a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III.31.) Korm.rendelet.

 

I. HATÁLYBALÉPÉS

A Korm.rendelet – főszabály szerint - 2020. március 31. napján 15 órakor lépett hatályba.

 

II. AZ ÜGYFELEKET KÖZVETLENÜL ÉRINTŐ RENDELKEZÉSEK

A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény (Fmhtv.) rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló rendelkezések

A közjegyzőnél a veszélyhelyzet megszűnését követő napig szóban beadvány nem terjeszthető elő, kizárólag elektronikus úton, illetve postai úton papír alapon.

A veszélyhelyzet megszűnéséig a fizetési meghagyás végrehajtói kézbesítésére nem kerülhet sor.

 

Kapcsolódó hivatkozások

A veszélyhelyzet ideje alatt érvényes, bírósági végrehajtásra vonatkozó tájékoztató

A veszélyhelyzet ideje alatt érvényes, büntetőeljárások végrehajtására vonatkozó tájékoztató

A veszélyhelyzet ideje alatt érvényes,"bíróságok szervezetéről és igazgatásáról" szóló tájékoztató

A veszélyhelyzet ideje alatt érvényes, polgári nemperes eljárások végrehajtására vonatkozó tájékoztató

A veszélyhelyzet ideje alatt érvényes, közigazgatási bírósági eljárások végrehajtására vonatkozó tájékoztató

A veszélyhelyzet ideje alatt érvényes, polgári peres eljárások végrehajtására vonatkozó tájékoztató

 

Forrás: https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/tajekoztato-veszelyhelyze...