Szakmai együttműködés a Debreceni Törvényszék Könyvtárának rendezésében

Az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer fejlesztése érdekében elkezdődött a Debreceni Törvényszék és a Debreceni Járásbíróság könyvtári állományának revíziója. A munka szakmai együttműködés keretében zajlik, az első fázisban 2019. július 29-30-án a bírósági könyvtári koordinátorok a Debreceni Törvényszék könyvtárában kiválogatták a selejtezésre szánt – elavult, több példányos, elhasználódott kiadványokat, illetve a köttetésre, restaurálásra szoruló könyveket, és megtörtént az időszaki kiadványok portalanítása és rendszerezése.

A tényleges selejtezést a Debreceni Törvényszék munkatársai, valamint – a korábban megkötött együttműködési megállapodás alapján – a Debreceni Egyetem informatikus könyvtáros hallgatói fogják elvégezni. Ezt követően megkezdődhet a könyvtári állomány bedolgozása a Corvina Országos Bírósági Integrált Rendszer közös katalógusába. A hallgatók a szakmai gyakorlatuk keretében az állomány feldolgozásába is besegítenek, előre láthatóan ez év őszétől kezdődik meg ez a munka, a bírósági könyvtári koordinátorok módszertani útmutatása alapján.

Az állomány rendezése során két nagyobb értékű muzeális jellegű kiadvány is előkerült a polcok mélyéről az egyik 1734-es kiadású Corpus Juris Hungarici, seu Decretum generale, inclyti Regni Hungariae, partiumque eidem annexarum, in tres tomos distinctum, ... omnibusque novellis, articulis, quae in prioribus editionibus deerant, adauctum Tomus tertius, continens decreta, constituitiones et articulos regum inclyti Regni Ungariae ab anno Domini 1585 usque ad annum 1687 ... Novellae seu articuli Regni Hungariae ... [ab a. 1608 usque ad a. 1687]. Tyrnaviae (Nagyszombat), a másik 1779-es kiadású Corpus Juris Hungarici seu decretum generale inclyti Regni Hungariae partiumque eidem annexarum in duos tomos distinctum. Tomus Primus. Budae. Mindezek mellett még előkerült Mikes Kelemen: Törökországi levelek 1906-os aranyozott bőrkötéses kiadása is.

 

Forrás: Gerencsér Judit, vezető koordinátor, a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára vezetője

CsatolmányMéret
327.42 KB
1.96 MB