Rendhagyó Törvényházi Szeminárium Ismeretterjesztő sorozat az új Pp. főbb rendelkezéseiről - 4. rész

A perfelvétel lezárása után, a per második felében a  bíróság  lefolytatja  a felek perfelvételi szakban megtett bizonyítási indítványai alapján a szükséges bizonyítást és meghozza az ítéletet. Ekkor már csak kivételesen lehet keresetet vagy védekezést változtatni, új bizonyítékot benyújtani vagy bizonyítási indítványt tenni.

 • érdemi tárgyalás

  • perfelvétel lezárása után az érdemi tárgyalás nyomban megtartható vagy a  bíróság új  határnapot tűz a  bizonyítás  lefolytatásához
  • bármelyik fél kérheti előzőleg a tárgyalás távol létében való megtartását → a bíróság a felek távollétében is  megtartja  a tárgyalást és lefolytatja a   bizonyítást
  • érdemi tárgyalás elhalasztása → alapvetően csak a bizonyítás folytatása érdekében lehet
 • érdemi tárgyalás elmulasztásának  következménye
  • ha egyik fél sem kérte előzőleg a távol létben való megtartást és senki sem jelent meg vagy a  megjelent fél nem kéri a  tárgyalás  megtartását

→ a bíróság a tárgyalást nem tartja meg és a bizonyítást nem folytatja le, az eljárás szünetel → 4 hónapig bármelyik fél kérheti a folytatást, ennek hiányában az  eljárás megszűnik

  • ha megtartásra kerül a tárgyalás a mulasztó féllel szembeni következmények → úgy kell tekinteni, hogy a jelenlévő fél nyilatkozatai, a lefolytatott bizonyítás tartalma (pl.  tanúvallomás) vele közölve vannak, azokat nem vitatja és a perben mást nem kíván előadni

 

További részletek a csatolmányban.

CsatolmányMéret
138.53 KB