Rendhagyó Törvényházi Szeminárium – Ismeretterjesztő sorozat az új Pp. főbb rendelkezésiről - 3. rész

Perindítás helyett a jogvita más bírósági eljárásban vagy más szerv eljárásában is rendezhető, többnyire egyszerűbben, gyorsabban  és olcsóbban.

 • közvetítés ( mediáció ): a felek vitájában egy közösen elfogadott, független, professzionális harmadik személy segít minden érintettnek kielégítő megoldást találni és  írásbeli megállapodást  kötni

  • piaci közvetítés → tájékoztató: Igazságügyi Minisztérium honlapján Igazságügyi információk címszó  alatt
  • bírósági közvetítés → illetékmentes, tájékoztató: www.birosag.hu Bírósági Közvetítés címszó
 • egyezségi kísérlet: bírósági polgári nemperes eljárás egyezség megkötése   és  annak bíróság általi jóváhagyása érdekében (Pp. 167-168.   §)
  • piaci közvetítéshez kapcsolódó → a piaci közvetí tés során létrejött írásbeli megállapodás esetén  kérhető
  • közvetítői előzmény nélküli → közvetí tői megállapodás hiányában is kérhető, ha nem jön létre elsőre egyezség, igénybe vehető bírósági vagy piaci közvetítés az  eljárás szünetelése  mellett
 • fizetési meghagyásos eljárás : közjegyző előtti nemperes eljárás 30 milló Ft alatti pénzkövetelések érvényesítésére, tájékoztató:  www.mokk.hu
  • belföldi felek közötti 3 millió Ft alatti pénzkövetelés → per nem indítható, fizetési meghagyásos eljárásban kötelező   érvényesíteni
  • legalább egyik fél EU-tagállambeli → pénzkövetelés összegétől függetlenül európai fizetési meghagyás útján is  lehet   érvényesíteni
 • Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) eljárása: Magyar Nemzeti Bank mellett működő szervezet pénzügyi fogyasztói jogvitában egyezség létrehozása, ennek hiányában kötelezés vagy ajánlás meghozatala   érdekében

További részletek a csatolmányban.

CsatolmányMéret
149.87 KB