Rendhagyó Törvényházi Szeminárium – Ismeretterjesztő sorozat az új Pp. főbb rendelkezésiről - 2. rész

A  hatáskör az  ügyek különböző szintű bíróságok közötti elosztását   jelenti.

 • járásbírósági szinten indítandó  per

  • 30  millió Ft  alatti értékű vagyoni jogi igény  pl.:

   • elbirtoklás, szerződéses igény, kártérítés, öröklési   jogvita
   • új:    tisztességtelen    szerződési    feltétel    érvénytelensége, nemzetközi árúfuvarzásból, értékpapírból eredő  igény
  • meg nem határozható értékű vagyoni jogi igény   pl.:

birtokvédelem, okirat kiadás, társasházi határozat  megtámadás

  • személyi állapottal kapcsolatos per  pl.:

házassági, apasági, gyermek elhelyezési, gondnoksági   per

  • végrehajtási perek pl.:

végrehajtás megszüntetése iránti  per

 • közigazgatási és  munkaügyi bírósági szinten indítandó  per

  • munkaügyi perek pl.:

elmaradt munkabér, jogellenes  felmondás

 • törvényszéki szinten indítandó  perek

  • 30  millió Ft  feletti értékű vagyoni jogi  igény
  • egyes vagyoni jogi igények perértéktől függetlenül   pl.:
   • közigazgatási, bírósági jogkörben okozott kár,   sérelemdíj,
   • szerzői jogi igények,
   • cég alapításával, társasági tagsági joggal kapcsolatos   perek
   • közérdekből indított perek
  • személyiségi jogi igény perértéktől függetlenül  pl.

   • személyiségi jog megsértése, sérelemdíj i ránti  per,
   • sajtóhelyreigazítási per

Kivétel: 3 millió Ft alatti pénzkövetelés → közjegyző előtti fizetési meghagyásos eljárásban kell  érvényesíteni

ha a kötelezett ellentmond, az eljárás perré alakul a fentiek szerint hatáskörrel rendelkező bíróságon.

További részletek a csatolmányban.

CsatolmányMéret
134.26 KB