A Debreceni Regionális Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság átalakítása

Tájékoztató a közigazgatási perrendtartás hatályba lépésével bekövetkező egyes változásokról

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2018. január 1-jén hatályba lép a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.), amely a közigazgatási perekben, bizonyos ügyekben országosan összesen 8 db elsőfokú Közigazgatás és Munkaügyi Bíróságnak az illetékességét állapítja meg, köztük Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság hatáskörét és illetékességét is módosítja.

Az eddig Szolnoki és Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság hatáskörébe és illetékességébe tartozó egyes közigazgatási ügyek 2018. január 1-től a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, kisebb részben a Fővárosi Törvényszék elsőfokú hatáskörébe kerülnek.

A társadalombiztosítási, szociális vagy gyermekvédelmi ellátással, illetve az állami foglalkoztatási szerv által nyújtott ellátással vagy támogatással kapcsolatos perre, továbbá a közigazgatási szerződéssel vagy közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos perre továbbra is a régió 3 megyeszékhelyen található közigazgatási és munkaügyi bírósága, a Debreceni, a Szolnoki és Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.

A fenti ügyeken kívüli körben 3 megye illetékességi körében a közigazgatási perekben a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jár el.

A Fővárosi Törvényszék elsőfokú hatáskörébe tartozik a központi államigazgatási szervekről szóló törvény szerinti önálló szabályozó szerv, autonóm államigazgatási szerv és kormányhivatal, a vasúti igazgatási szerv és a légiközlekedési hatóság, a köztestület és a Magyar Nemzeti Bank közigazgatási tevékenységével kapcsolatos per. A Fővárosi Törvényszék dönt – az egész országra kiterjedő illetékességgel – a közigazgatási szerv kijelölésére irányuló eljárásban, a gyülekezési jog gyakorlásával kapcsolatos perben, a minősített adatok megismerésével kapcsolatos perben, továbbá mindazon azon közjogi jogvitákban, amelyeknek elbírálását törvény a közigazgatási ügyben eljáró bíróság hatáskörébe utalja.

A Fővárosi Törvényszék közigazgatási perekben az ország valamennyi közigazgatási és munkaügyi bírósága által hozott határozata tekintetében fellebbviteli bíróságként jár el.

Az új szabályokat a 2018. január 1. napján vagy azt követően előterjesztett keresetlevél alapján indult eljárásokban kell alkalmazni. A 2017. december 31-én első fokon folyamatban lévő Fővárosi Törvényszék hatáskörébe kerülő közigazgatási ügyeket, továbbá az első fokon befejezett azon ügyeket, amelyekben az elsőfokú bíróság hatáskörébe tartozó további intézkedéseket kell tenni, a megyeszékhely közigazgatási és munkaügyi bíróságok hivatalból megküldik a Fővárosi Törvényszéknek.

Ezen ügyeken kívül a 2017. december 31-én folyamatban lévő közigazgatási pereket 2018. december 31. napjáig továbbra is az eredetileg eljáró Szolnoki és Nyíregyházi, valamint Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság intézi.

A Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságok kezelőirodája továbbra is az ügyfelek szíves rendelkezésére áll.