Ügyféltájékoztató az új Polgári perrendtartásról - Költségek

Költségek

Továbbra is érvényesül az a fő szabály, hogy a költségeket annak a félnek kell előlegezni, akinél felmerül.

A bizonyítással kapcsolatos költségek körébe tartozik a tanúdíj, szakértői díj, ezeket a bizonyító fél köteles előlegezni.

A perköltség viselés általános szabálya sem változott. A pervesztes fél viseli a saját költségeit és megtéríti az ellenfél költségeit. Részbeni pervesztesség esetén arányosan.

Új szabály azonban, hogy az igényelt perköltséget fel kell számítani és igazolni is kell. A bíróság hivatalból nem kötelezi a pervesztest a perköltség megtérítésére, csak abban az esetben, hogy ha az ellenérdekű fél azt felszámította.

Kérelemre a bíróság a feltételek fennállása esetén személyes költségkedvezményt engedélyezhet. A személyes költségmentesség mentesít a fél terhére eső illeték és a per során felmerülő költség előlegezése és megfizetése alól, nem mentesít azonban a fél pervesztessége esetén a pernyertes ellenfél perköltségének a megfizetése alól.

Megszűnt a személyes illetékfeljegyzési jog, helyette teljes- vagy részleges személyes költségfeljegyzési jog kérelmezhető. Ez mentesít a fél terhére eső illeték és a per során felmerülő költség előlegezése alól, nem mentesít a fél pervesztessége esetén a fél terhére eső illeték- és költség államnak való utólagos megfizetése és a pernyertes ellenfél perköltségének megfizetése alól.