2.6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái ...

A Debreceni Törvényszék az alaptevékenysége ellátásához saját fenntartású adatbázisokkal nem rendelkezik, a civil szervezetek nyilvántartásában, valamint a bírósági határozatok anonim formában történő nyilvántartásában vesz részt , amelyet az OBH vezet.

Az elérhetőségek a következők:

a) 2006. évi V. törvény szerinti cégnyilvántartás - www.e-cegjegyzek.hu/

b) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 13. §-a szerint a civil szervezetek nyilvántartása - https://birosag.hu/civil-eljarasok

c) A BÜSZ 20-22. §-ai, a Pp. 73. §-a, a Pp. 311. §-a, a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény szerinti általános meghatalmazások jegyzéke, a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása, a választottbírósági határozatok jegyzéke - http://birosag.hu/altalanos-tajekoztato

d) Pp. 102. §, Be. 70. § szerinti hirdetmények - http://birosag.hu/allampolgaroknak/birosagi-eljarasok-hirdetmenyei