2.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

A Debreceni Törvényszék belső ellenőrzési jelentései az információs rendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 27. §-ának (5) bekezdése alapján a keletkezésüktől számított 10 évig nem nyilvánosak. Ezen adatok megismerését – az adatok megismeréséhez és a megismerhetőség kizárásához fűződő közérdek súlyának mérlegelésével – a törvényszék elnöke engedélyezheti.