Az illeték megfizetésének módja

Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 6/A. § (4) bekezdése értelmében az elektronikus úton eljáró félnek a bírósági eljárási illetéket átutalással kell megfizetnie az illetékes törvényszék kincstárnál vezetett illeték-bevételi számlájára; az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a Pp. 394/H. § (4) bekezdésében meghatározott bírósági érkeztetési igazolásban szereplő beadvány érkeztetési azonosító számot és a fél nevét.

A szervezet megnevezése: Debreceni Törvényszék

A szervezet székhelye: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.

Számla száma: 10032000-01012413

Forrás