Ügyfélkarta

2015.El.II.B.1.18. szám                      

A Debreceni Törvényszék, valamint az illetékességi területéhez tartozó járásbíróságok és közigazgatási és munkaügyi bíróság ügyfélkartája

Az ügyfélszolgálati kartában foglalt alapelvek rögzítésével az a célunk, hogy a bíróságokat az Önök számára is átláthatóvá tegyük és ügyeiket gyorsan, segítőkészen, magas szakmai színvonalon intézzük el.
 
1.)    A törvény előtti egyenlőség elvére figyelemmel, megkülönböztetés nélkül végezzük tevékenységünket.

2.)    Biztosítjuk, hogy bíróságaink elérhetőségi adatai és az ügyfélfogadási idő naprakészen álljanak rendelkezésükre.

3.)    Elektronikusan, faxon és telefonon érkezett beadványaikat a mindenkor hatályos eljárási szabályoknak megfelelően figyelembe vesszük az előttünk folyamatban lévő eljárások és az általunk nyújtott szolgáltatások során.

4.)    Az épületeken belüli tartózkodásukat teremőreink készséggel segítik. A tárgyalótermeket számozással láttuk el, a kezelőirodák ajtaján az ügyintézők neve és beosztása feltüntetésre került.

5.)    Az Önök biztonsága érdekében is kerül sor az épületbe való belépésükkor csomagjaik és ruházatuk átvizsgálására.

6.)    A hét minden napján az ügyfélfogadási időben a kezelőirodák ügyfeleink rendelkezésére állnak, a hét egy napján pedig a jogi képviselő nélkül eljáró ügyfeleink részére jogi segítséget nyújtunk, szükséges esetben kérelmük jegyzőkönyvbe foglalásához is.

7.)    Ügyintézésünk hatékonyságát és minőségének színvonalát folyamatosan javítjuk, ennek érdekében munkatársainkat rendszeresen továbbképezzük a Magyar Igazságügyi Akadémián, valamint a helyi- és regionális képzéseken.

8.)    A rendelkezésünkre álló eszközökkel biztosítjuk a fogyatékkal élők számára bíróságaink megközelíthetőségét, az épületeinkbe való közlekedést.

9.)    Minden bíróságunkon tanúgondozó segítségét vehetik igénybe, akik személyesen, telefonon vagy e-mailben az ügy érdemét nem érintő kérdéseikre választ adnak.

10.)    A Debreceni Járásbíróságon – valamint a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött együttműködési megállapodás értelmében – a Berettyóújfalui Járásbíróság és a Hajdúböszörményi Járásbíróság illetékességi területén Hajdúnánáson olyan helyiséget biztosítunk, ahol a 14. év alatti tanúk meghallgatása ún. gyermekmeghallgató szobában történik. Ez a helyiség speciálisan kialakított, ahol barátságos és kényelmes környezetben kerülhet sor akár büntető, akár családjogi ügyekben a kiskorúak meghallgatására, ezzel is csökkentve az eljárások káros hatásait a gyermekek lelkében.

11.)    A bíróságok működésének minél szélesebb körben való megismertetése érdekében a helyi közoktatási és felsőoktatási intézményekkel a „ Nyitott bíróságok” program keretében tanórákon az igazságszolgáltatás rendszeréről, a fiatalokat érdeklő jogi relevanciával bíró témákról előadásokat tartunk, a jogi pálya iránt érdeklődők számára ismereteket adunk át, perszimulációt biztosítunk, és az ország jogi egyetemei számára gyakorlati helyként funkcionálunk.

12.)    Lehetőséget biztosítunk ügyfeleink részére, hogy vitáikat a gyors, hatékony és a felek megállapodásán alapuló mediáció keretében szakképzett bírósági közvetítők előtt rendezzék.

13.)    A helyi- és országos sajtóval a széleskörű tájékoztatás érdekében együttműködünk. A Debreceni Törvényszék bíróságainak működéséről, legfontosabb eseményeiről sajtótájékoztatót tartunk, a közérdeklődésre számottartó ügyekről a sajtó képviselőin keresztül tájékoztatjuk Önöket.

14.)    A Debreceni Törvényszék működésével és gazdálkodásával kapcsolatos alapvető információkat, valamint az ügyfélkartát a www.debrecenitorvenyszek.birosag.hu honlapon közzé tesszük, utóbbit a bíróságaink épületében is megismerhetővé tesszük az Önök számára.

15.)    Az ügyfél-elégedettséget a kezelőirodákon, portán rendszeresített ügyfél-elégedettségi kérőív használatával mérjük, és azon megfogalmazott észrevételeiket értékeljük.

16.)    Az ügyfélkartában rögzített vállalásaink lényeges megsértése miatt a Debreceni Törvényszék elnökéhez címzett panasszal lehet élni.

D e b r e c e n, 2015. október 20. napján                         

                                                                              Dr. Kahler Ilona   
                                                                 a Debreceni Törvényszék elnöke