Átalakulóban a közigazgatási és munkaügyi bíróságok

2018. január elsejével átalakul a közigazgatási és munkaügyi bíróságok eddigi rendszere. Az átalakulás legfőbb célja a hatékonyság növelése, a hézagmentes jogvédelem, a koncentráltabb pervitel és a jogvédelem minél szélesebb körű biztosítása.

Országos szinten nyolc elsőfokú közigazgatási és munkaügyi bíróság áll fel, több megyére kiterjedő illetékességgel. A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területéről érkező közigazgatási ügyeket fogja tárgyalni.

A közigazgatási és munkaügyi bíráskodás rendszerében januártól számos változás lesz. Néhány pertípusban ugyan továbbra is egy bíró tárgyalja az ügyeket (pl. menekültügy, idegenrendészeti ügyek, szociális igazgatási ügyek), de a közigazgatási perrendtartás bevezeti a három, hivatásos bíróból álló tanács felállítását. Lehetőség lesz arra is, hogy az egyesbíró hatáskörébe utalt ügyekben is bírói tanács járjon el. Új jogintézmények is megjelennek: mintaper indulhat például, ha legalább tíz jogilag azonos eljárás indul a bíróság előtt. A közigazgatási perekben is lesz lehetőség bírósági közvetítésre, és a felek köthetnek egyezséget is. A Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a jövőben akár 10 millió forint bírsággal is sújthatja azt a közigazgatási szervet, amely nem tesz eleget a bíróság ítéletében kimondott kötelezettségeknek. A bíróság ilyen esetekben kötelezettségszegés miatt külön bírságot róhat ki az adott közigazgatási szerv vezetőjére is. Fontos változás az is, hogy a közigazgatási határozat végrehajtásának felfüggesztése mellett megjelenik a halasztó hatály és a feloldás, de 2018 januárjától a polgári perekhez hasonlóan előzetes bizonyításra is sor kerülhet, vagy a bíróság elrendelhet ideiglenes intézkedést is.

Jelenleg a közigazgatási ítéletekkel szemben csak marasztalás esetén van mód a fellebbezésre, januártól azonban minden esetben lesz erre lehetőség, a fellebbezések elbírálása pedig a Fővárosi Törvényszék hatásköre. A Fővárosi Törvényszék lesz az, amely kizárólagosan tárgyalhat majd bizonyos pertípusokat. A fővárosi hatáskörbe tartoznak többek között a Magyar Nemzeti Bank közigazgatási tevékenységével kapcsolatos perek, vagy a gyülekezési joggal, és a minősített adatok megismerésével kapcsolatos perek is.

Az új szabályozás szerint minden közigazgatási cselekményt meg lehet majd támadni, akár egy közlekedési tábla kihelyezése miatt is bírósághoz lehet fordulni. A korábbi nemperes eljárások megszűnnek, ezeket az ügyeket is az egyszerűsített perek szabályai szerint kell majd elbírálni.

Az ügyszámok növekedése létszámbővítéssel is együtt jár. Országosan 106 új bírói álláshely létesül. A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi bíróság létszáma 18 bíróval és 54 igazságügyi alkalmazottal emelkedik, így megközelíti majd a 100 főt. Ez azt is jelenti, hogy a Perényi utcai épületet kinövi a szervezet. A Debreceni Törvényszék Gazdasági Kollégiuma és Cégbírósága ezért 2018 tavaszán új épületbe költözik, a Debreceni Járásbíróság közelébe, az Arany János utcába. A Perényi utcai épületben így felszabaduló terület már optimális munkakörülményeket tesz lehetővé a feladatokkal és dolgozókkal is bővülő Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság számára.